VATANA DÖNÜŞ YOLU VE AHISKA DERNEKLERİ

Orhan Uravelli

Yurtdışındaki ve Türkiye’deki Ahıska dernek ve teşekküllerinin temsilcileri, Mayıs’ın son günlerinde Ankara’da bir araya geldiler. Geç kalmış bir toplantı olsa da yerinde bir faaliyet olduğu söylenebilir. Zira bu toplantı, vatana dönüş sürecinin en kritik günlerine tesadüf etmektedir.

Bu toplantıya hemen her ülkeden ve her dernekten şahıslar iştirak etti. Vatan Cemiyetinden Başkan Taştan Aslanov (Moskova), şube temsilcileri Yaşar Kadirov (Nalçik), Ömer Salman (Nalçik), Nurettin Temelov (Kırım), İbrahim Burhanov, Kemal Beridze, İbrahim Memmedov (Azerbaycan), Ziyaettin Hasanov ve Nazım Kadirov (Kazakistan), Mürefeddin Sakıpoğlu, Kemal Karayev ve Süleyman Sariyev (Kırgızistan), Süleyman Barbakadze ve İsmayıl Molidze (Gürcistan) vardı. Ayrıca Bursa, İnegöl, Antalya, Hatay, İzmir ve İstanbul derneklerinin, Federasyonun başkan ve temsilcileri de panele katıldılar.

Toplantının başlıca amacı değişik ülkelerdeki Ahıska derneklerinin dönüş konusuna nasıl yaklaştıklarını, halkın bu hususta ne düşündüğünü bizzat ilgililerden dinlemekti.

Kimi istisnalar dışında konuşmacıların hepsi Ahıska’ya dönüşü kutsal görev ve vazgeçilmez hedef olarak dile getirdiler. Yurt dışından gelenler dışında Türkiye’den katılanların, halk adına konuşsalar da halktan uzak kaldıkları ve soyut edebiyat ürettikleri açıkça ortaya çıktı. Üstelik Türkiye’ye kaçak göçmen olarak gelenlerin oturma ve çalışma izinleri, sosyal hakları, diploma denklik meselesi gibi Ahıska’ya dönüş konusuyla doğrudan ilgisi olmayan birçok sorun konuşuldu; gündem unutuldu ve boşuna zaman harcandı.

Türkiye’deki Ahıska dernekleri ve Federasyon sözcülerinin, dönüş konusunda neden samimilikten çok uzak, konjonktürcü bir söylemin arkasına sığındıklarını anlamak zordu.

Bizzat dönüş üzerine konuşmak yerine İlyas Doğan, Ayşegül Aydıngün ve İbrahim Burhanov’un tezlerine tepki göstermeyi tercih ettiler. Gürcistan devletinin memuru olan Süleyman Barbakadze’den Türkçülük beklemek de bize saflık gibi geldi. Diğer taraftan, Türkiye’deki Ahıskalılar için, hemşerilerinin Rusya’da, Ukrayna’da veya Kırgızistan’da oturmalarının, Gürcistan’da oturmalarından niçin daha iyi olduğunu anlamak zordur…