YENİ ANAYASAYI KAFFED YAPACAK

YEMUZ Nevzat Tarakçı
20.06.2011

Kimliklerin çok konuşulacağı, temel hak ve özgürlüklerin uzun süre tartışılacağı bu yeni dönemde, Çerkes toplumunu temsil eden KAFFED, oldukça ağır sorumluluk taşıyor.

Yani KAFFED, sivil ruhlu demokratik anayasanın inşası için elini taşın altına koymalı.

Umarım, bilgi, birikim ve ufkuna inandığımız KAFFED yönetimi, misyonunun gereğini yapmak için siyasi otoritenin muhatabı olmaya hazırdır.

KAFFED, çözüme odaklanmış bir dil, yapıcı bir üslupla akıl ve sağduyu ölçülerinde çözüm yolları önererek kimliği tartışılan diğer halklara da güzel bir model olabilir.

Bu hassas dönemde federasyon, geçmişe takılı kalmayıp geleceği kollayarak, kültürünü yaşatabilmek için önceliklerini gündeme taşıyan, bu noktada siyasi otoritenin muhatabı olan güçlü bir temsilci olmak zorundadır.

KAFFED, asrın fırsatını, yetkilileriyle, sözcüleriyle, yazar ve çizerleriyle marjinal düşüncelerden kaçınarak, ideolojik ve siyasi saplantılardan uzak durarak, kavgacı tavır takınmayarak, “Muhatap alınmıyoruz!” alınganlıkları yaşamadan misyonunu tamamlamalıdır.

KAFFED, Türkiye‘nin dokusuna uygun demokratik, sivil yeni bir anayasa için “Ben, görev almaya hazırım!” mesajını verirken etnisiteye dayalı sorunların çözümü için yetkin olduğunu haykırmalıdır.

KAFFED’e birikimiyle, söylem ve eylemleriyle, uzlaşmacı, kucaklayıcı tutumuyla kendi uzmanlık alanında siyasi otoriteye yol gösteren, STK’ları yanına alan, problem çözücü kocaman bir kurum olma tavrı yakışacaktır.

Tercih, ufkuna, birikimine inandığımız Sayın Genel Başkanımız ve değerli yönetim kurulunun.

Biz, yüzyılda bir ele geçen bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesini sabırsızlıkla, heyecan içinde bekliyoruz.

SÖZÜN ÖZÜ

Varlığı çözümsüzlüğe bağlı olanlar, bu süreçte hayat-memat mücadelesi verecektir.

Temel hak ve özgürlüklerini talep ederken şiddet kullananlar, mağduriyetlerle pekişmiş sivriltilmiş milliyetçiliği seslendirecektir.

KAFFED ise temiz mazisi, dik duruşu, birikimi, ufku ve uzlaşmacı tutumuyla huzura, birlikte yaşmaya kapı aralayabilecek güçtedir ve cesaretle bu görevi üstlenmelidir.

Aksi takdirde lafazanlık yapılarak kaybedilecek zaman, bu toplumun geleceğini çalmak, istikbalini karartmak anlamına gelecektir.

Sadece Kürt’lerin, Çerkes’lerin değil Türkiye’deki bütün halkların kimliklerinin yasal ve anayasal güvenceye alınması için KAFFED’e büyük sorumluluk düşüyor.

KAFFED, bu yeni dönemde, somut düşünceleriyle, birikimi ve sahip olduğu küçümsenmeyecek kredisiyle siyasi iradenin dikkatini üzerinde toplamalı, bu iradeye kilit rol oynayabileceğini hissettirmelidir.

Hem de hemen.