YENİ KİTAPLAR

Mefewud Nartan

Kafkas Araştırma Kültür Dayanışma Vakfı – KAF-DAV önemli bir işlevi yerine getirmeye devam ediyor. Kuruluş yıllarından bu güne Türkiye Çerkes diasporasın bilgi birikimini gün yüzüne çıkarmaya talip olan KAF-DAV, diasporadaki yazar ve araştırmacıların önünü açmakla kalmıyor, Kafkas Kültürünün Bilim ve Sanat çevrelerinde tanınması için elinden gelen gayreti göstermeye devam ediyor. Yüzlerce önemli eserin yayınlanmasını sağlayan Vakıf, katkılarını esirgemeyen üyeleri, çalışanları ve Muhittin Ünal başkanlığında umarım daha uzun yıllar hizmet etmeye devam eder.

Kaf-Dav’ın yayınladığı son üç eseri ise Kafkas Tarihi-II, Çerkeslerin Etnik Tarihi ve Doğru İle Eğri.


Fahri Huvaj’ın Türkçe’siyle okuduğumuz Met Çünatıkho Yusuf İzzet Paşa’nın Kafkas Tarihi I. Kitabından sonra II. Cildi Doğan Erdinç Osmanlıca’dan Türkçeleştirerek yayın hayatına kazandırmış. Met İzzet Paşa’nın benimde peşinde olup bulamadığım “Evrikalarım” isimli eserin değişik bölümlerine KAF-DAV ulaşmış ve yayın hayatına kazandırmış. Met izzet Paşa’nın ilk kitabını okuyanlar, döneminin en değerli tarihçi ve yazarlarına atıfta bulunduğunu, kabul gören değerli eserlerden dip notlar verdiğini görmüşlerdir. Yayınlanan bu ikinci kitapta da aynı bilimsel yaklaşımı görmeniz mümkün. Eser; 1914 yılında yayınlanan “Kafkas Tarihi” adlı kitabının ardından  1915-1918 yılları arasında “Evrikalarım” dizisi olarak 5 kitabın Osmanlıca’dan günümüz Türkçe’sine çevrisidir.

“Çerkeslerin Etnik Tarihi” ise Rusya Federasyonu, Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde yaşayan tarih bilimleri doktoru Prof. Dr. Ruslan Betrozov bir kitabı. Çeviren: Orhan Uravelli, 318 sayfa. “Çerkeslerin oluşum tarihini, Kuzey Kafkasya’nın akraba halklarıyla ve yüzyıllar boyunca karşılaştıkları ve komşuluk ettikleri diğer halklarla etnik be kültürel bağlarını inceliyor. Yazar bu konuda çağdaş tarih yazımının verilerinden yararlanarak tanınmış tarihçilerin görüşlerini tartışıyor. Kitap Çerkeslerin ve diğer Kafkas halklarının tarihiyle ve kültürüyle ilgilenen geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor.”

Dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm, 318 sayfa ve altı bölümden oluşan kitabın ana başlıkları:

I. Bölüm – Çerkeslerin Etnik Kökeni Ve Tarihiyle İlgili Kaynaklar
II. Bölüm – Taş, Tunç Ve Erken Demir Çağlarında Kuzey Kafkasya’da Etnik Süreçler
III. Bölüm – Tunç Çağı Kuzey Kafkasya Kültürleri Ve Çerkes Etnik Birliği
IV. Bölüm – Meot Aşiretleri Ve Eskiçağ Çerkes Halkının Oluşmaya Başlaması
V. Bölüm – Çerkes Etnik Birliğinin Tamamlanması. Erken Ortaçağda Çerkeslerin Etnik Ve Kültürel İlişkileri.
VI. Bölüm – Çerkesler Ve Merkezi Ön Kafkasya

Kaf-Dav’ın yayınladığı bir başka kitap ise İgor Y. Kutsenko’nun  DOĞRU İLE EĞRİ ismiyle yayınlanan eseri.  İbrahim Çetav’ın sevgili kızı Günay Çetav’ın Rusça’dan çevirdiği kitabın öyküsü ise ilgi çekici.

Valeriy N.Ratuşnyak’ın ”Kuban Kazak Kuvvetlerinin 300. Yıldönümü” başlıklı makalesinde Kazakları yüceltmeye çalışmasına cevaben kaleme alınmış. Çerkeslere reva görülen haksızlıkları göz önüne sermeye çalışan ise bir Rus yazar İgor Y. Kutsenko.

Kutsenko, Kafkas savaşları sırasında Rus ordusunda görev yapan Tolstoy’un Hacı Murat adlı eserinden aktardığı alıntılarla Kafkas halklarına reva görülen insanlık dışı ve vahşice tutumlardaki Kazak birliklerinin rolünü ortaya koymakta ve sorgulamakta.

Ve Rus yazar soruyor:‘Kafkasya, Kırım, Orta Asya ve diğer engin araziler için Rusya, ‘imparatorluğa katılmış halkların güvenliğini’ sağlamak amacıyla mı yaklaşık 200 yıl kan dökmüş, sayısız yuva yıkmış, yüz binlerce askerini toprağa gömmüştür? Çerkes boylarına tarihin en korkunç soykırımını yaşatan Çarlık rejiminin, ekonomik ve siyasi çıkarları yok muydu?”

Sorun Yayınları’ndan çıkan bir diğer eser ise sevgili dostum Yalçın Karadaş’ın “Çerkes Kimliği” adlı eseri.

Kitap 256 sayfa. Kitapta Karadaş’ın kaleminden çözümlemeleri ve önerileri ile yakın tarihi sorgulayışını görmeniz mümkün.

Karadaş:

“İlk yapılması gerekenin ‘karşı tarafın ne dediğini dinlemek ve anlamaya çalışmak’ olduğunu bir gün önemseyecekleri umudunu taşımak zorundayız. Çünkü onlar ‘bizim’ insanlarımızdır; bizim düşmanlarımız değil.”

“Kendimiz gibi düşünmeyenleri suçlamak değil, gerçekleri ortaya koyup, ‘farklılıklara saygı ile birlikte yaşam kültürü’ ne katkı sunmak….”

“Kafkasyalı aydınların diğer halkların aydınlarından daha dikkatli olmaları ve beyninden önce yüreğini dinleyen insanlarımızın binlerce yılda ‘birlikte’ ürettiklerini acımasızca yok etmeyecekleri günler için ‘ortak aklı’ aramaya başlamaları için geç kalmadık mı?”

Cümleleri ile yakın tarihi sorguluyor.

Bu değerli eserleri bizlerle buluşturan kişi, kurum ve kuruluşları kutluyor, Kafkasyalıların kitaba dair ilgilerinin artarak devam etmesini diliyorum.