YILBAŞI TATİLİNDE ADİGEY’E ÇOK TURİST GELDİ

TEWU Zamira
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Geçtiğimiz yılbaşı tatilinde Adıgeye çok turist geldi. Yılbaşı öncesi, yıl sonunda hem mevsimlik hastalıkların yoğunluğu hem  de kar yağışının az olması sebebiyle gelenlerin sayısı azdı, fakat dağlara kar yağışı olması ardından gelenlerin sayısı arttı.

Adıge Cumhuriyeti dinlence tesisleri ve turizm komite başkan yardımcısı Carıme Bele’nin  belirttiğine göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde Adıgeye 150 bin turist gelmişti. Carıme Bele, bu sene ön tespitlere göre, gelen turistlerin sayısı 100 bine ulaştı, diyor. «2023 yılı kışı şimdilik yağışsızsa da turistik bölgelerimizden — Leğonake sırtları, Ğozerıptl, Hımışkey, Daho kasabasına çok insan geldi. Krasnodar havaalanın kapalı olmasına rağmen başka başka bölgelerden gelen turistler çoktu».

Daho kasabası yakınlarında bulunan «Kont düzlüğü»nde bulunan dinlence tesisi çalışanı Marina Seni’nin bize aktardığına göre,  geçtiğimiz tatilde çok kişi buraya geldi. Gelenler arasında Rostov-na-Don, Stavropol, Moskovadan gelenler ve Ukraynadan bölgemize göç etmiş olanlardan çok kimse vardı. Boş oda yoktu.

Marina memnun bir ifadeyle; «Tatilde Wune-Koj dağına çıkan teleferik hattını bin beşyüz kişi kullandı», dedi.

‘Oşten-tur’ firması başkanı Berzec Murat, Mışeko dağı yamaçlarında uçmak isteyenler de çoktu, dedi.

Murat; «Ekstrim parkına çok kişi geldiyse de geldikleri gibi turistlerin çoğu dağlara yöneldiler. Havalar sıcak olmaya devam ederse gelecek hafta sonu da turistler gelmeye devam edecek. Bizse her zaman onları ağırlamaya hazırız», — diyor.

Bunun yanısıra Adıgeye gelen turistlerin en çok sevdikleri yerler arasında sıcak su kaynaklarına sahip dinlence tesisleri de yer alıyor.

Ocak ayının 6 — 7’sinde turistler Ğozerıptl yakınlarında bulunan Partizan merasına rağbet ettiler. Neğoy dağı yamacında bulunan kayak pistinde kaydılar. Kar yağışı ardından dağ yollarının da temizlenmiş olması sayesinde turistler bölgedeki dinlence tesislerine de ulaşabildiler.