DİL EĞİTİMİ     25. Ders
SHOQUL İlhan Aydemir
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ТОЩlРЭ ЕТХУАНЭ ГУКЪИНЭ
YİRMİ BEŞİNCİ DERS

Bu dersimizde dilin işleyiş zellikleri zerinde daha detaylı bir alışma yapacağız. Dilin işleyiş zellikleri iyi anlaşılırsa bu yapılan veya yapılacak olan aıklamalara gerek kalmaz.

Her şey anlaşılır hale gelebilir. Biz her şeye rağmen dilin işleyişi ile ilgili bazı ayrıntıları bu dersimizde anlatmaya devam edeceğiz.

Щытlэгъэн Bir şey giymek

Щыхын Bir şeyi ıkarmak

Зыхуэпэн -- Giyinmek

Зытlэщын Soyunmak ( Buradaki soyunmak ıplak hale gelmek anlamında değildir. Bu soyunma gnlk hayatta toplum ierisinde giydiğimiz elbiselerin yeni ortamdaki rahat oturuşumuza uygun hale gelmesi iin yapılan elbise değişikliği iin yapılan soyunmadır. Diğer soyunma ise  -- зыупцlэнын --  bu ders ierisinde ele alınmayacaktır. )

Зафер къищэхуа джанэр зыщетlагъэ.

Zafer satın aldığı gmleği giyiniyor.

Giyinme kendi zerine olduğu iin fiil başına зыgelmiş.

Ар сэ зыщызотlагъэ.

---- уэ зыщыботlагъэ

--- абы зыщетlагъэ.

--- дэ зыщыдотlагъэ.

--- фэ зыщывотlагъэ

--- абыхэм зыщатlагъэ.

Bu fiil iki paralı fiillere dahil olduğundan şahıs ekleri  -- щы -- ve -- тlэгъэн arasına girmiştir. Banlarla ilgili n bilgi verilmişti ileride de daha detaylı bilgi verilecektir.

Dilin ses bileşenleri ile ve işletimin farklı bazlar alınarak işletimi diyalektler arasındaki farklılıkları ortaya ıkardığını bilmemiz gerektiğini dşnyorum. Aslında dilin işleyiş mantığı olarak farklılıklarının olmadığını dşnyorum. O mantık anlaşılır ise tm diyalektlerin anlaşılması sorun olmaktan ıkacaktır.

Зафер къищэхуа джанэр зыщитlагъэрэ?

Zafer aldığı gmleği giyiniyor mu?

Ар сэ зыщыстlагъэрэ?

--- уэ зыщыптlагъэрэ?

--- абы зыщитlагъэрэ?

--- дэ зышыттlагъэрэ?

--- фэ зыщыфтlагъэрэ?

--- абыхэм зыщатlагъэрэ?

Зафер и лъэпэдхэр зышитlагъэкъым.

Zafer oraplarını giyinmiyor.

Ар сэ зыщыстlагъэкъым.

--- уэ зышыптlагъэкъым.

--- абы зышитlагъэкъым.

--- дэ зышыттlагъэкъым.

--- фэ зышыфтlагъэкъым.

--- абыхэм зышатlагъэкъым.

Зафер и пыlэр зышщхьэритlагъэкъэ?

Zafer şapkasını giymiyor mu?

Ар сэ зыщыстlагъэкъэ?

--- уэ зыщыптlагъэкъэ?

--- абы зыщитlагъэкъэ?

--- дэ зыщыттlагъэкъэ?

--- фэ зыщыфтlагъэкъэ?

--- абыхэм зыщатlагъэкъэ?

Мазэ и фащэхэр зыщитlэгъащ.

Maze elbiselerini giydi.

Ар сэ зыщыстlэгъащ.

--- уэ зыщыптlэгъащ.

--- абы зыщитlэгъащ.

--- дэ зыщыттlэгъащ.

--- фэ зыщыфтlэгъащ.

--- абыхэм зыщатlэгъащ.

Burada eklerin değişimi ile  щ kalkarsa cmlenin soru cmlesi olduğunu ,  щ  yerine къэ gelirse olumsuz soru, къым gelirse soru cmlesi, т gelirse bitmiş zaman cmlesi, нущ gelir ise gelecek zaman cmlesi veya benzeri detaylar daha nceki derslerde anlatıldığından daha fazla detaylara girilmeyecektir.

Зафер и пыlэр зыщхьэритlагъэри унэм къыщlэкlащ.

Zafer şapkasını giyip evden ıktı.

Başına giyindiği iin baş eki geldiğini fark ettiniz.

Biz başına giyinmeyi ıkararak yazacak olursak;

Ар сэ зыщыстlагъэри унэм сыкъыщlэкlащ.

--- уэ зыщыптlагъэри унэм  укъыщlэкlащ.

--- абы зыщитlагъэри унэм  къыщlэкlащ.

--- дэ зыщыттlагъэри унэм дыкъыщlэкlащ.

--- фэ зыщыфтlагъэри унэм фыкъыщlэкlащ.

--- абыхэм зыщатlагъэри унэм къыщlэкlахэщ.

Ev bir rtme altı olarak dşnldğ iin altından ıkmak şeklinde szck oluşmuş. Ayrıca burada anlatımı yapan olayın mdahili ve evin dışındaki bir anlatım olduğu anlaşılabilir. Daha nceden genel kabullerde değinilmişti. Eğer evdeki biri dışarıdakine bir anlatım sunsaydı  къыщlэкlащ  yerine ныщlэкlащ olacaktı veya kendisi sadece evdekilere bir anlatım olarak sunum yapsaydı sadece щlэкlащ diyecekti.

Зафер, уи лъэпэдхэр зыщытlагъэй унэм къыщlэкl.

Zafer oraplarını giy de evden ık.

 Dili ğrenme zerinde alışma yapanların bunlarla oka alıştırma yapmaları kendilerini geliştirecektir. Burada anlatılanlar salt bilgi olarak verilmesi ve ğrenilmesinin bir kazanımı olacağını dşnmyorum. Eğer onlar pratiğe aktarılmadığı srece biliyor olmanın bir yararı olmayacaktır. Bu temel basamaklar dilin işletim mantığının verilmesine yneliktir. ğrenici bunu pratiğe dkmesi gerekir veya ğreticilerin metinlerden bunları aabilmelerine ynelik alışmalardır.

Cmle oluşumu bu dilde fiilin sıfat haline getirilmesi ve başına sonuna n ekler son ekler şahıs ekleri getirilmesinden ibarettir. Bu durum dilin ğrenimini kolay hale getiriyor. Dilin ses dili olması nedeniyle seslerin doğru ıkarılması temel esastır. Bundan sonrası ise kolaydır. Cmlenin kurulumu mantığını kavramak gerekir. Cmlelerin mantığı sen beni sevensin ben senin giyindirdiğinim şeklindeki cmle yapılarıdır. Mantık anlaşılır ise iş kolaylaşır. Dikkat ederseniz bu cmlelerde iki tane şahıs eki vardır. Ses bileşenleri ayrıca alıştırmalarla anlaşılması gerekir.

И фащэхэр Мазэ Зафер щрегъэтlагъэ.

Zafer Mazenin elbiselerini giyindirdiriyor.

Ар сэ -------- сэ ---------- зы щы зы ---- з ---- о гъэ -- тlагъэ.

--- уэ -------- уэ ----------- зы щы у ------ б ---- о ----------------- .

--- абы ------ абы -------- зы щы -- . р е ----------------------- .

--- дэ -------- дэ ----------- зы щы ды---- д ---- о ----------------- .

--- фэ -------- фэ ----------- зы щы вы --- в ---- о ----------------- .

--- абыхэм абыхэм  --- за  щы -- . р --а ------------------------ .

Bu tablo işletiminden sadece şimdiki zaman olumlu syleminin ekimi olduğunu biliyoruz. Bu tablonun işletiminde zel bazı durumlar olsa dahi genel yapı olarak işletim mantığını vermesi bakımından nemlidir ve işletiminin kavranması gerekir. Burada  ар  yerine herhangi bir elbise adı konulabilir. O herhangi bir elbiseyi temsil etmektedir. Ayrıca --  Ар  абыхэм --  ile başlayan cmlelerin ilk n ekinin oğul eki alma durumunda olduğunu da grebilirsiniz.

Ар сэ -------- сэ ---------- зы щы зы ---- з ---- о гъэ -- тlагъэ.

--- уэ -------- уэ ----------- зы щы у ------ б ---- о ----------------- .

--- абы ------ абы -------- зы щы -- . р е ----------------------- .

--- дэ -------- дэ ----------- зы щы ды---- д ---- о ----------------- .

--- фэ -------- фэ ----------- зы щы вы --- в ---- о ----------------- .

--- абыхэм абыхэм  --- за  щы -- . р --а ------------------------ .

Ар сэ уэ зыщызыбогъэтlагъэ.

Onu bana sen giydirensin.

( Onu bana sen giydiriyorsun. )

Ар сэ -------- сэ ---------- зы щы зы ---- з ---- о гъэ -- тlагъэ.

--- уэ -------- уэ ----------- зы щы у ------ б ---- о ----------------- .

--- абы ------ абы -------- зы щы -- . р е ----------------------- .

--- дэ -------- дэ ----------- зы щы ды---- д ---- о ----------------- .

--- фэ -------- фэ ----------- зы щы вы --- в ---- о ----------------- .

--- абыхэм абыхэм  --- за  щы -- . р --а ------------------------ .

 Ар сэ фэ зыщызывогъэтlагъэ.

Onu bana siz giydirensiniz.

( Onu bana siz giydiriyorsunuz. )

Şimdiki zaman olumlu zel sylemi dışındaki diğer tm cmlelerin kalıbı;

Ар сэ --------- сэ -------- зы щы зы з гъэ тlэгъа щ.

--- уэ ---------- уэ -------- зы щы у --- б ---------------------- .

--- абы ------- абы ------ зы щы -- . р е --------------------- .

--- дэ --------- дэ ------- -зы щы ды д --------------------- .

--- фэ --------- фэ -------- зы щы вы в --------------------- .

--- абыхэм абыхэм зы щы а р - а ------------------- .

Bu tabloda щ kalkarsa ve yerine konulacak eklerin katacakları anlamlar ile ilgili aıklamalar defalarca  yapıldığı iin yeniden anlatıma sanırım gerek yoktur. Ayrıca oluşan ses bileşenleri de alıştırmalar yaparak ıkarabileceğinizi sanıyorum.

Ар сэ --------- сэ -------- зы щы зы з гъэ тlэгъа щ.

--- уэ ---------- уэ -------- зы щы у --- б ---------------------- .

--- абы ------- абы ------ зы щы -- . р е --------------------- .

--- дэ --------- дэ ------- -зы щы ды д --------------------- .

--- фэ --------- фэ -------- зы щы вы в --------------------- .

--- абыхэм абыхэм зы щы а р - а ------------------- .

Ар фэ сэ зыщывызгъэтlэгъащ.

Onu size ben giyindirdim.

Ар сэ --------- сэ -------- зы щы зы з гъэ тlэгъа щ.

--- уэ ---------- уэ -------- зы щы у --- б ---------------------- .

--- абы ------- абы ------ зы щы -- . р е --------------------- .

--- дэ --------- дэ ------- -зы щы ды д --------------------- .

--- фэ --------- фэ -------- зы щы вы в --------------------- .

--- абыхэм абыхэм зы щы а р - а ------------------- .

Ар фэ дэ зыщывэдгъэтlэгъащ.

Onu size biz giyindirdik. ( giydirdik )

Ар сэ --------- сэ -------- зы щы зы з гъэ тlэгъа щ.

--- уэ ---------- уэ -------- зы щы у --- б ---------------------- .

--- абы ------- абы ------ зы щы -- . р е --------------------- .

--- дэ --------- дэ ------- -зы щы ды д --------------------- .

--- фэ --------- фэ -------- зы щы вы в --------------------- .

--- абыхэм абыхэм зы щы а р - а ------------------- .

Ар уэ сэ зыщыузгъэтlэгъащ.

Ар уэ сэ зыщозгъэтlэгъащ.

Onu sana ben giyindirdim. ( giydirdim )

Зыщыхын giydiği herhangi bir giysiyi ıkarmak da tamamen

 щытlэгъэн giymek gibidir.

Зафер и пыlэр зыщхьэрихри пилъащ.

Zafer şapkasını ıkarıp astı.

Мазэ и лъэпэдхэр зыщихащ.

Maze oraplarını ıkardı.

И лъакъуэхэр фlитхьэщlыкlащ.

Ayaklarını yıkadı.

Сыт Зафер ищlэр? Zafer ne yapıyor?

И лъэпэдхэр щех. oraplarını ıkarıyor.

Ар сэ щызох.

--- уэ щыбох.

--- абы щех.

--- дэ щыдох.

--- фэ щывох.

--- абыхэм щах.

Ар сэ щысхащ.

--- уэ щыпхащ.

--- абы щихащ.

--- дэ щытхащ.

--- фэ щыфхащ.

--- абыхэм щахащ.

Bu szcğn tm işleyiş mantığı ve kalıpları diğerinin aynısı olduğundan bu kadarı ile yetiniyoruz. ğreniciler detaylı alışma yaparak kendilerini geliştirmeleri gerekir. Щытlэгъэн щыхын

Щы тlэгъэн

Щы -- хын

Buraya kadar konu bahsi yaptığımız şeyler bir şeyi giymek veya ıkarmak zerine olmuştur. Şimdi de giyinmek eylemi yani yapılan işin, giyilenin değil de kişinin yaptığı işin konu bahsi yapıldığı yapıya bakalım.  Хуэпэн тlэщlын.

Зыхуэпэн хуэпа хуапэ giyinmek yapısı

Bu giyinmek yapısının bir şey ile olacağından şahıslar м haline girmek durumundadırlar.

Зафер пщэдджыжьым къотэджри зехуапэ.

Zafer sabah kalkıp giyiniyor.

Giyiniyorum. --------- giyiniyor muyum? -------- giyinmiyorum.

Сэ зызохуапэ.-------- зысхуапэрэ? ------------ зысхуапэкъым.

Уэ зыбохуапэ.-------- зыпхуапэрэ? ------------ зыпхуапэкъым.

Абы зехуапэ. --------- зихуапэрэ? -------------- зихуапэкъым.

Дэ зыдохуапэ. ------- зытхуапэрэ? ------------- зытхуапэкъым.

Фэ зывохуапэ. ------- зыфхуапэрэ? ------------ зыфхуапэкъым.

Абыхэм захуапэ. ---- захуапэрэ? --------------- захуапэкъым.

Зафер пщэдджыжьым къэтэджри зихуэпащ.

Zafer, sabah kalkıp giyindi.

Сэ зысхуэпащ.

Уэ зыпхуэпащ.

Абы зихуэпащ.

Дэ зытхуэпащ.

Фэ зыфхуэпащ.

Абыхэм захуэпащ.

Bu tablodan щ  kalkarsa soru cmlesi giyindim mi?

Къым giyinmedim.

Къэ? giyinmedim mi?

Ну? giyinecek miyim?

Нущ -- giyineceğim

Нщ giyineyim.

Н? giyinir miyim?

Т. giyinmiştim.

Т? ( vurgu ile ) giyinmiş miydim?

Эт -- giyiniyordum

Рэт? giyiniyor muydum?

Нт giyinirdim.

Нут giyinecektim.

Нутэкъым  -- giyinmeyecektim

Нутэкъэ? giyinmeyecek miydim?

Сэ сыщыкlуам Зафер зыхуэпат.

Ben gittiğimde zafer giyinmişti.

Зафер зимыхуапэу хадэм къехащ.

Zafer giyinmeden baheye indi.

Сэ зызмыхуапэу хадэм  сехащ.

Уэ зомыхуапэу хадэм  уехащ.

Абы зимыхуапэу хадэм  ехащ.

Дэ зыдмыхуапэу хадэм  дехащ.

Фэ зывмыхуапэу хадэм  фехащ.

Абыхэм замыхуапэу хадэм  ехахэщ.

Зафер зихуапэри унэм щlэкlащ.

Zafer giyinip evden ıktı.

Сэ зысхуапэри унэм сыщlэкlащ.

Уэ зыпхуапэри унэм ущlэкlащ.

Абы зихуапэри унэм щlэкlащ.

Дэ зытхуапэри унэм дыщlэкlащ.

Фэ зыфхуапэри унэм фыщlэкlащ.

Абыхэм захуапэри унэм щlэкlахэщ.

Зафер унэ нэщlым зыщихуэпащ.

Zafer boş evde giyindi.

Сэ унэ нэщlым зыщысхуэпащ.

Уэ унэ нэщlым зыщыпхуэпащ.

Абы унэ нэщlым зыщихуэпащ.

дэ унэ нэщlым зыщытхуэпащ.

Фэ унэ нэщlым зыщыфхуэпащ.

Абыхэм унэ нэщlым зыщахуэпащ.

Зафер зихуэпэнурэ унэм къыщlэкlынущ.

Zafer giyinip evden ıkacak.

Сэ зысхуэпэнурэ унэм сыщlэкlынущ.

Уэ зыпхуэпэнурэ унэм ущlэкlынущ.

Абы зихуэпэнурэ унэм щlэкlынущ.

Дэ зытхуэпэнурэ унэм дыщlэкlынущ.

Фэ зыфхуэпэнурэ унэм фыщlэкlынущ.

Абыхэм захуэпэнурэ унэм щlэкlынухэщ.

Birisine elbiseler alarak giyindirmek veya giyinmesine yardım ederek giyindirmek. Yani bir kişinin bir kişiyi giyindirmesini gsteren bu tabloda değişecek olanlar sadece şahıs ekleri ile zaman ekleri, olumlu olumsuzluk ekleri, n ek ve son eklerin eklemlenmesi ile oluşacak değişimlerdir. Şimdiki zaman olumlu sylemi dışında farklı sylem oluşturmaz. Biz bu tablodan ıkaracağımız cleleri yazmakla bitiremeyiz. Yapmamız gereken tablonun işleyişini kavrayıp onu işleterek cmleler retmektir.

Сэ ---------- сэ ----------- зы зы --- з гъэ хуэпа -- щ.

Уэ ---------- уэ ----------- зы у ----- б гъэ -------------- .

Абы ------- абы --------- зы -- . р и гъэ -------------- .

Дэ --------- дэ ----------- зы ды --- д гъэ -------------- .

Фэ --------- фэ ----------- зы вы --- в гъэ -------------- .

Абыхэм абыхэм ---- зы е р а гъэ ------------- .

Щ yerine konulabilecek ekleri zaten biliyoruz.

Сэ ---------- сэ ----------- зы зы --- з гъэ хуэпа -- щ.

Уэ ---------- уэ ----------- зы у ----- б гъэ -------------- .

Абы ------- абы --------- зы -- . р и гъэ -------------- .

Дэ --------- дэ ----------- зы ды --- д гъэ -------------- .

Фэ --------- фэ ----------- зы вы --- в гъэ -------------- .

Абыхэм абыхэм ---- зы е р а гъэ ------------- .

Сэ уэ зызыбгъэхуэпащ.

Sen beni giyindirdin.

( Sen beni giyindirmiş olansın )

Сэ ---------- сэ ----------- зы зы --- з гъэ хуэпа -- щ.

Уэ ---------- уэ ----------- зы у ----- б гъэ -------------- .

Абы ------- абы --------- зы -- . р и гъэ -------------- .

Дэ --------- дэ ----------- зы ды --- д гъэ -------------- .

Фэ --------- фэ ----------- зы вы --- в гъэ -------------- .

Абыхэм абыхэм ---- зы е р а гъэ ------------- .

Уэ сэ зыузгъэхуэпащ.

Уэ сэ зозгъэхуэпащ.

Seni ben giyindirdim.

( seni ben giyindirmiş olanım )

Сэ ---------- сэ ----------- зы зы --- з гъэ хуэпа -- щ.

Уэ ---------- уэ ----------- зы у ----- б гъэ -------------- .

Абы ------- абы --------- зы -- . р и гъэ -------------- .

Дэ --------- дэ ----------- зы ды --- д гъэ -------------- .

Фэ --------- фэ ----------- зы вы --- в гъэ -------------- .

Абыхэм абыхэм ---- зы е р а гъэ ------------- .

Абыхэм сэ зыезгъэхуэпахэщ.

Абыхэм сэ зезгъэхуэпахэщ.

Onları ben giyindirdim.

Абыхэм ile başlayan cmle sonu oğul eki alır.

Сэ ---------- сэ ----------- зы зы --- з гъэ хуэпа -- щ.

Уэ ---------- уэ ----------- зы у ----- б гъэ -------------- .

Абы ------- абы --------- зы -- . р и гъэ -------------- .

Дэ --------- дэ ----------- зы ды --- д гъэ -------------- .

Фэ --------- фэ ----------- зы вы --- в гъэ -------------- .

Абыхэм абыхэм ---- зы е р а гъэ ------------- .

Сэ фэ зызывгъэхуэпакъым.

Beni siz giyindirmediniz.

Сэ ---------- сэ ----------- зы зы --- з гъэ хуэпа -- щ.

Уэ ---------- уэ ----------- зы у ----- б гъэ -------------- .

Абы ------- абы --------- зы -- . р и гъэ -------------- .

Дэ --------- дэ ----------- зы ды --- д гъэ -------------- .

Фэ --------- фэ ----------- зы вы --- в гъэ -------------- .

Абыхэм абыхэм ---- зы е р а гъэ ------------- .

Дэ фэ зыдывгъэхуэпат.

Bizi siz giyindirmiştiniz.

Зытlэщlын Soyunmak, yeni ortama uygun hale gelmek, rahat oturur hale gelmek iin st değişikliği yapmak iin soyunmak. Oturacak veya yatacak elbiseleri ile kalmaya soyunmak. ıplak olmak anlamında değildir.

Зафер зетlэщlри псым хохьэ.

Zafer soyunup suya giriyor.

Yani suya girme konumuna kendini getiriyor ve giriyor.

Сэ зызотlэщl.

Уэ зыботlэщl.

Абы зетlэщl.

Дэ зыдотlэщl.

Фэ зывотlэщl.

Абыхэм затlэщl.

Зафер унэм къыщlэхьэжри зыщитlэщlыжащ.

Сэ унэм  сыщlэхьэри зыщыстlэщlащ.

Уэ унэм  ущlэхьэри зыщыптlэщlащ.

Абы  унэм  сыщlэхьэри зыщитlэщlащ.

Дэ унэм  дыщlэхьэри зыщыттlэщlащ.

Фэ унэм  фыщlэхьэри зыщыфтlэщlащ.

Абыхэм  унэм  щlэхьэхэрири зыщатlэщlащ.

Bu szck de tıpkı giyinmedeki cmle kalıbı şeklinde işletilebilir.

Birisinin birisini soyundurması;

Сэ  --------- сэ -------- зы зы ---- з гъэ тlэщlа щ.

Уэ ---------- уэ --------- зы --- у ----- б гъэ --------------- .

Абы ------- абы ------ -зы -- - . р и гъэ -------------- .

Дэ ---------- дэ --------- зы ды ---- д гъэ -------------- .

Фэ ---------- фэ --------- зы вы ---- в гъэ -------------- .

Абыхэм --- абыхэм -- зы е р а гъэ ------------- .

Bu cmle kalıbını rnek olarak işletecek olur isek;

Сэ  --------- сэ ---------- зы зы ---- з гъэ тlэщlа щ.

Уэ ---------- уэ ---------- зы --- у ----- б гъэ --------------- .

Абы ------- абы -------- зы -- - . р и гъэ -------------- .

Дэ ---------- дэ ---------- зы ды ---- д гъэ -------------- .

Фэ ---------- фэ ---------- зы вы --- в гъэ --------------- .

Абыхэм --- абыхэм --- зы е р а гъэ -------------- .

Уэ абы зыуигъэт!эщ!акъым.

Seni o soyundurmadı.

Сэ  --------- сэ ---------- зы зы ---- з гъэ тlэщlа щ.

Уэ ---------- уэ ---------- зы --- у ----- б гъэ --------------- .

Абы ------- абы -------- зы -- - . р и гъэ -------------- .

Дэ ---------- дэ ---------- зы ды ---- д гъэ -------------- .

Фэ ---------- фэ ---------- зы вы --- в гъэ --------------- .

Абыхэм --- абыхэм --- зы е р а гъэ -------------- .

Абы абы зыригъэт!эщ!а?

O onu soyundurdu mu?

Сэ  --------- сэ ---------- зы зы ---- з гъэ тlэщlа щ.

Уэ ---------- уэ ---------- зы --- у ----- б гъэ --------------- .

Абы ------- абы -------- зы -- - . р и гъэ -------------- .

Дэ ---------- дэ ---------- зы ды ---- д гъэ -------------- .

Фэ ---------- фэ ---------- зы вы --- в гъэ --------------- .

Абыхэм --- абыхэм --- зы е р а гъэ -------------- .

Абыхэм уэ зыебгъэтlэщlащ.

Абыхэм уэ зебгъэтlэшlащ.

Onlar seni soyundurdular.

Bu durum didik didik etme anlamı da taşıdığından hırsızlık vakası olarak soyma anlamına da cmlenin gelişine gre gelebilir. Hırsızlıktan soyma anlamına gelen esas fiil ise  -- хъунчlэн --  dir.

Лэжьыгъэр зыхэзылъхьар Щокъул Илхьэнщ.

.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders      10.Ders
11.Ders      12.Ders      13.Ders      14.Ders      15.Ders      16.Ders      17.Ders      18.Ders
 19.Ders      20.Ders      21.Ders      22.Ders      23.Ders      24.Ders      25.Ders
      26.Ders      27.Ders    28.Ders      29.Ders      30.Ders
.........................................................................................................................................