İÇİNDEKİLERLE ‘OGNİ KÜLTÜR DERGİSİ’ (1993-1994)

Ali İhsan Aksamaz

‘Ogni Kültür Dergisi’nin ilk sayısını yayınlayalı neredeyse 30 yıl oluyor. ‘Ogni Kültür Dergisi’nin ilk sayısını Kasım 1993’de yayınlamıştık.1993-1994’de 6 sayı yayınlanabilen ‘Ogni Kültür Dergisi’nde çıkan makalelerin başlıklarını Kasım 2020’de ‘hatırlatmanın anlamlı olacağını düşündüm. Bu sebeple de bu makalemi  ‘Ogni Kültür Dergisi’nin ilk altı sayısının içeriğine ayırdım.

‘Ogni Kültür Dergisi’ Sayı 1/  Kasım 1993:

İçindekiler: s. 1; Çıkarken: s. 2 (Ahmet Hulusi Kırım); Kendinde/ Kendin Olma Bilinci Üzerine Düşünceler, Sarigina (Mehmedali Barış) Beşli: s. 3, 4; Dil, Kültür, Kimlik Sorununa Kısa Bir Giriş, ç̆ut̆a Noxlams (İsmail Avcı): s. 5, 6; Laz Vakfı Girişim Komitesi’nden Yüksel Yılmaz ile Görüşme: s. 7, 8, 9; Laz Tekamül-ü Millî Cemiyeti, Tarık Zafer Tunaya: s. 10, 11; Kazakistan’a Sürülen Lazlar, Ocak 1989, Radio Liberty, Çeviren: Hayri Hayrioğlu: s. 12, 13, 14; Yüzyıl Önce Samegrelo, Yakop Gogebaşvili, Çeviren: Hayri Hayrioğlu: s. 15, 16, 17; Yüzyıl Önce ç̆aneti, Zakaria Laşkaraşvili, Çeviren: Hayri Hayrioğlu: s. 18, 19; Lazlar, Yılmaz Erdoğan: s. 20, 21, 22; Altın Post Efsanesi, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s. 23, 24, 25, 26, 27, 28; Kültürel Değerler, Haşim Karpuz: s. 29, 30; Laz Alfabesi, Hazırlayan: Sarigina (Mehmedali Barış ) Beşli: s. 31, 32, 33: Lazca ve Megrelce Arasındaki İlişki, Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Txa do Mgeri, (Lazuri p̆aramitepe, Tbilisi, 1982) Çevirim yazı: Ali İhsan Aksamaz, s. 42; Mç̆araloba: Nani, Uça Biç̆i, ç̆ut̆a Nusa, Biç̆iş Obiru, Lazuri Oxaçkuşi Birapa, ç̆ut̆a Karmat̆e, Bunduri Qvai do ‘K̆ak̆ali, Çilik Gyabgart̆u Komocis (Lazuri p̆aramitepe, Tbilisi, 1982), Çevirim yazı: Ali İhsan Aksamaz: s. 43, 44; Bir Laz Masalı, Of, Ruşen Çakır/ Sarigina (Mehmedali Barış ) Beşli: s. 45; Lazlar ve Laz Dili İle İlgili Kaynaklar, Sonat Gök (Ali İhsan Aksamaz): s. 46, 47, 48.

‘Ogni Kültür Dergisi’  Sayı 2/ Ocak 1994:

 İçindekiler, Ogni’den: s. 1 (Ahmet Hulusi Kırım); Yorum, “Agik Ruhu” ve Yaratılan Görüntü: s. 2, 3 (Ahmet Hulusi Kırım); Herkes İçin Zor Bir Yıl, Zorunlu Evlilikler Yürümüyor, Ahmet Hacaloğlu (Ahmet Hulusi Kırım): s. 4, 5; Kolkhida’nin Yeniden Doğuşu, Yahbab Yakalozi (Kutarba Hayri Ersoy): s. 6, 7, 8; Mürekkebi Kurumadan: Yorumsuz: s. 9; Nüfus Sayımları Yalan Söyler (Mi?) Hazırlayan: Ali İhsan Aksamaz: s. 10; Yankılar, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Abhazya Cumhuriyeti: s. 11; Kâmüs-ul Alam, Lazlar ve Lazistan, Şemseddin Sami, Çevirim yazı: Fahrettin Çiloğlu: s. 12; “Laz” Sözcüğünün Kökeni, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s. 13, 14, 15, 16; Nuh Tufanı ve Nuh’un Evlâtları, Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 17, 18; Bir Alman Gözüyle Lazlar, Wolfgang Feurstein: s. 19, 20, 21, 22; Bir Başka Açıdan Lazlar, Fahrettin Çiloğlu: s. 23, 24; Kendini Var Etmenin Yolu, Var Olmanın Koşullarını Yaratmaktan Geçer, ç̆ut̆a Noxlams (İsmail Avcı): s. 25, 26; Çalışan Kadının Yaşam Koşulları, Yıldız Süleymanoğaoğlu: s. 27, 28, 29; Kadınlar İçin (Oxoržalepeşeni), 3a Dutxe (Selma ‘K̆oçiva): s. 30, 31; Bir Kitap, Ortaçağda Abhazlar, Lazlar, Hazırlayan: Ali İhsan Aksamaz: s. 32; Latin Alfabesinin Zorunluluğu Üzerine, Bedia Leba (Selma K̆oçiva): s. 33; Nananena Mo Giç̆ondrinam! Eha Guguli: s. 34, 35; Mç̆araloba, Hazırlayan: Esat Sarı: s. 36, 37; Korbalaşi Sva, Hazırlayan: Sarigina (Mehmedali Barış ) Beşli: s. 38; Ndğalepe (Günler), Hazırlayan: Yılmaz Erdoğan: s. 39; Yeni Yıl, Mʒ̆k̆iriş Ok̆varu, Mjora Ntoli: s. 40; Yüzyıl Sonra Yakalanan Sıcaklık, Toti Mboli, s. 41; A ʒ̆uluti Bʒižat: s. 42; Anadolu’nun En Eski Halklarından Biri: Lazlar: Wolfgang Feurstein: s. 43, 44; Ogni’nin Yankıları, Toktamış Ateş, Yalçın Pekşen: s. 45, 46; Okurdan: s. 47, 48.

‘Ogni Kültür Dergisi’  Sayı 3/ Mart-Nisan 1994:

İçindekiler, Ogni’den: s. 1 (Ahmet Hulusi Kırım); Mahalli Seçimler Sonun Başlangıcı: s. 2, 3 (Ahmet Hulusi Kırım); Yeni Bir Dünyanın Eşiğinde Batı Narsist Neron’u Oynuyor, Ahmet Hacaloğlu (Ahmet Hulusi Kırım): s. 4, 5, 6; Kafkasya’da Oyun ve İhanetler, Dr. Ali Genç (Ahmet Hulusi Kırım): s. 7, 8; Topal Osman: Bir Kahraman (Mı?), Besa Gunžegza (Ahmet Hulusi Kırım): s. 9, 10, 11; Bizans-Pers Savaşları, Prokopius, Çeviren:Yılmaz Çebi: s. 12, 13, 14, 15; Çeçenler, Paul Henze, Çeviren: Gökhan Menteş: s. 16, 17; Be Oxoržalepe Be Dalepe, ʒa Dutxe (Selma K̆oçiva): s. 18; 8 Mart’ı Kutlarken: s. 19; Anadilin Önemi, Bedia Leba (Selma ‘K̆oçiva): s. 20; Terminolojik Karışıklıklar, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s. 21, 22, 23; Yeni Argonotlar Kolkhis’te, Paolo Rossi, Çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s. 24, 25; Kafkaslar ve Mozayik: s. 26; Georgia, Kolkhis (Lazika) ve İberya Sikkeleri, Hazırlayan: Piki Tutaste (Ali İhsan Aksamaz): s. 27, 28; Atina (Pazar) ilçesi, Hazırlayan: Fatih Yıldız (İhsan Topaloğlu): s. 29, 30; Tiflis Devlet Üniversitesi Bilim Adamları ve Üniversite Görevlilerinden Bay Edvard Şevardnaže’ye Çağrı: s. 31, 32; Karadenizlilere Küçük Bir Hatırlatma Ya da Güner Ümit(ler)’e Kısa Bir Cevap, Besim Karadenizli (Mehmedali Barış Beşli); Yaşar Babalık, Karikatür: s. 33; Anadolu’da Kafkas Metinleri, D. M. Lang, Çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s. 34; Lazca Metinler, Prof. Nik̆o Marr, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 35, 36, 37, 38, 39; Mç̆araloba: Fexri Mtanebiva (Fahri Kahraman): s. 40; Padişaişi Bee, Hazırlayan: Sarigina (Mehmedali Barış) Beşli: s. 41, 42 (Moxti, A Zeri Lazi) 43; Korbalaşi Sva, Hazırlayan: Sarigina (Mehmedali Barış ) Beşli: s. 44; A ʒ̆uluti Bžiʒat, Hazırlayan: Sarigina (Mehmedali Barış ) Beşli: s. 45; Bölgesel Radyolar ve Düşündürdükleri, Sarigina (Mehmedali Barış ) Beşli: s. 46; Ognigate: s. 47; Okurdan Mektuplar: s. 48.

‘Ogni Kültür Dergisi’  Sayı 4/ Mayıs-Haziran 1994:

İçindekiler, Ogni’den: s. 1 (Ahmet Hulusi Kırım); Nasıl Bir Anayasal Vatandaşlık?, Besa Gunžegza (Ahmet Hulusi Kırım): s. 2; Dünya Ekonomisi ve Türkiye’nin Payına Düşen: İflas, Ahmet Hacaloğlu (Ahmet Hulusi Kırım): s. 3, 4, 5; İzmir Suikastı-Dikensiz Gül Bahçesi, Dr. Ali Genç (Ahmet Hulusi Kırım): s. 6, 7; Fareli Köyün Tulumcusu (Karikatür), Yaşar Babalık: s. 8; Anadilin Çocuk Üzerindeki Etkisi, ʒa Dutxe (Selma K̆oçiva): s. 9, (Şurimşine Azlağa: Münir (Yılmaz Avcı): 10; Laz Edebiyatı (Mç̆araloba) Üzerine, Kamil Aksoylu: s. 11, 12, 13, 14; Tçani ve Laz Bağlantısı, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s. 15, 16, 17; Lazların Etnik Kökeni, Avukat Şehzat Ayartepe: s. 18; Çerkesler, Hayri Ersoy-Aysun Kamacı: s. 19; Zan Dili, A. İ. K̆irizia, Çeviren: Candan Badem: s. 20, 21, 22, 23, 24; Lazuri Tkvanişeni, Bedia Leba (Selma K̆oçiva): s. 25, 26, 27, 28, 29; Contes Lazes’dan Bir Metin, Hazırlayan: Sarigina (Mehmedali Barış ) Beşli: s. 30 (Nenaşi Oropa): s. 31; Lazca Metinler, Prof. Ni’k̆o Marr, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 32, 33, 34, 35; Osman Nuri, Muxamedi (Muhammet Tunçsan): s. 36; Gürcü Bilmeceleri: s. 37; Beyaz Tilkinin Gerçek Amacı: s. 38, 39; Bazı Gürcü Aydınlarına Kolay Sorular, Lot̆i K̆olxurişi (Ali İhsan Aksamaz) s. 40, 41; Birapa: s. 42; Lazuri Grameri, Cemil Bucaklişi (İsmail Avcı): s. 43; Albaya Mektup Yok: s. 44; Lazuri Nena (Berepeşeni), s. 45; Mç̆araloba: s. 46; Okurdan: s. 47, 48.

‘Ogni Kültür Dergisi’  Sayı 5/ Temmuz-Ağustos 1994:

İçindekiler, Sarigina (Mehmedali Barış ) Beşli: s. 1; Lazepe So İdasen?, Mustafa Çeçen (Mustafa Mısır): s. 2, 3, 4; Göç Olgusu Üzerine, ç̆ut̆a Noxlams (İsmail Avcı): s. 5, 6; Çay Tarımı ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Ahmet Hacaloğlu Kırım: s. 7, 8, 9; Gürcü Halkının Yiğit Evlâdı: Ahmet Özkan Melaşvili, Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 10; Dağıstan ve Türkiye’deki Dağıstanlılar, Semih Seyyid Dağıstanlı: s. 11; Adige-Dağıstan-Avar Deyim ve Atasözleri, Çevirenler: Kemalettin Özbay, Cafer Barlas: s. 12; Halkbilimci Wolfgang Feurstein’la Söyleşi, Bedia Leba (Selma K̆oçiva): s. 13, 14, 15, 16; Gürcü/ Kartveli/ Georgian Terimleri ve Lazlarla İlişkisi, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s. 17, 18, 19; Qazaqişi Gazeti, Joakim Enwall, Çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s. 20, 21, 22; Egrisi/ Lazika Krallığının Tarihi, Nodar Lomouri, Çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s. 23, 24, 25, 26; Osman Nuri, Muxamedi (Muhammet Tunçsan) s. 27, 28; Fakfuk̆işi Foni, Münir (Yılmaz Avcı): s. 29; (Karikatür), Yaşar Babalık: s. 30; Lazca Metinler, Prof. Ni’k̆o Marr, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 31, 32, 33, 34 (Domilumcu); Mç̆araloba, Sicalepeşi Destani, Nuri Duduşi, Aktaran: Nurettin Aksoy, (Andğani p̆anda Var Bžirat, Bahadır Keleş) s. 35; Oroperepeşi Destani, Mecit Çakırusta: s. 36; Berobaşkimişi Ndğalepe, Fatih Yıldız (İhsan Topaloğlu): s. 37; Tkvanişeni, Bedia Leba (Selma ‘K̆oçiva): s. 38, 39, 40, 41; Lazuri Grameri 2, Cemil Bucaklişi (İsmail Avcı): s. 42, 43, 44; Karar: Ogni Beraat Etti. s. 45, 46; Okurdan: s. 47, 48.

‘Ogni Kültür Dergisi’  Sayı 6/  Eylül-Ekim 1994:

 İçindekiler, Ogni’den: s. 1 (Ahmet Hulusi Kırım); Demokratikleşme ve Beklenenler: s. 2 (Ahmet Hulusi Kırım); İslam Radikalizmi, Refah Partisi ve ABD’nin Yeni Politikaları, Ahmet Hacaloğlu Kırım (Ahmet Hulusi Kırım): s. 3; Birinci Mecliste Muhalefet, Ziya Hurşit ve Ali Şükrü, Ahmet Hacaloğlu Kırım (Ahmet Hulusi Kırım): s. 4, 5 (1. Meclis ve Lazistan Milletvekilleri, Toktamış Ateş): s. 6, 7; Güney Kafkasya’da Karmaşa, Richard Clogg: s. 8, 9, 10; Kafkasya-Laz Kültürel Dayanışma Komitesi Basın Sözcüsü Avukat Ahmet H. Kırım’la Söyleşi, Yusuf Aydınlık (Ali İhsan Aksamaz): s. 11, 12, 13; Yeltsin: Kafkas Halkları Kahramanca Mücadele Etmişlerdir: s. 14; Svanlar, Osetler, Tatlar, Bedri Habiçoğlu: s. 15; Lak Masalları, Halil Halilov, Sergo Haydakov, Çeviren: Musa Ramazan: s. 16; Ben Bir Megrelim, Nugzar žožua, Çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s. 17, 18 (Kafkasya Çeçen Dayanışma Komitesi Basın Açıklaması) s. 19; Abhazya Örnek Olabilir, Hasan Topaloğlu: s. 20, 21, 22; Bir Kitap: Rus Gözüyle Kafkasya ve Kafkasyalılar, Hazırlayan: Sonat Gök (Ali İhsan Aksamaz): s. 23; Lazuri ç̆anda (Laz Düğünü, Bedia Leba: Selma K̆oçiva): s. 24, 25, 26, 27, 28, 29; Başköy, Ortacalar Köyü, Konaklı Köyü, Arhavi/ Artvin: 27 Eylül 1986 (I), Kenan İskender s. 30, 31 (Oxoriçkini, Münir Yılmaz Avcı) s. 32; Eski/ Yeni İsimleriyle Yöre Yöre Doğu Karadeniz, Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 33, 34, 35, 36; Lazuri Tkvanişeni, Bedia Leba (Selma K̆oçiva): s. 37, 38, 39; Sayılar, Aylar, Mevsimler, Günler, Mecit Çakırusta: s. 40; Lazuri Grameri, Levent Sezgin Genç: s. 41, 42; Laz Atasözleri, Guram K̆art̆ozia, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 43; Laz Bilmeceleri, Guram K̆art̆ozia, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s. 44; Laz Böreği ve Ekmeğaş, Levent Sezgin Genç: s. 45; Karika-Lazuri (Karikatür),Yaşar Babalık: s. 46: Okurdan Mektuplar: s. 47, 48 (Badi, Mesut Aşkın, Çeviren: ç̆ut̆a Noxlams: İsmail Avcı).

MEHMET ALİ BARIŞ BEŞLİ, AHMET HULUSİ KIRIM VE ALİ İHSAN AKSAMAZ DERGİ İDAREHANESİNDE İSTANBUL, 1993, (FOTOĞRAF: VEYSEL TEKİN)