MAYKOP UYGARLIĞI VE ARKEOLOJİK SORUNLARIMIZ

ÇETAWE İbrahim

Kuzey Kafkasya topraklarının hem bölge hemde insanlık tarihi açısından zengin arkeolojik eserle dolu olduğunu bu güne kadar yapılan arkeolojik kazılar ortaya koymuştur.

Bu kazıların en önemlisi 1897 yılında Prof. N.İ. Veselovski tarafından bugünkü Maykop şehrinin Kurgannaya ve Podgornaya sokaklarının kesiştiği noktadaki OŞAD hüyüğünde gerçekleştirilmiştir.M.Ö.2500 yılına ait bulunan arkeolojik eserler nedeniyle tüm bölgedeki uygarlıklar o tarihten sonra “Maykop uygarlığı” olarak adlandırılmıştır.

Kazının gerçekleştirildiği noktada halen resimde görebileceğiniz anıt bulunmaktadır.

Oşad hüyüğünden sonra Beloreçensk, Kelermes, Vulap ve başka bir çok yerde yapılan kazılarda çok miktarda kıymetli arkeolojik eserler bulunmuş olup, kazılar günümüzde de devam etmektedir.

06  Nisan 2023 günü Mıyekuape Ulusal Kütüphane’de Adıge Mak gazetesi ve STK Respublika Adıge Xase işbirliği ile arkeoloji konulu bir konferans düzenlenmiştir.

Konferansta Ulusal Müze yetkilileri, anıtların korunması ve tanıtılması alanında görev yapanlar, Adıgeyde mevcut iki üniversitenin tarih bölümü öğretmen ve öğrencileri yer almışlardır.

Arkeolog TOV Aslan Adıgey ve Kuzey Kafkasya topraklarının arkeolojik eserler açısından çok zengin olduğunu dile getirmiştir. TOV Aslan konuşmasında kazılarda ele geçirilen kıymetli eserlerin Rus ve Avrupalı arkeolog ve tarihçilerce Çerkeslere ve bölge halklarına layık görülmediklerini, bu eserlerin dışarıdan bölgeye getirildiğini iddia ettiklerini, eserler ile bölge halkı arasında bir bağlantı kurmak istemediklerini beyan etmiştir. Bizim arkeologlarımızın bu eserlerin bölge halkına ait olduğunu kanıtlama konusunda yetersiz kaldıklarını, bu nedenlerle ulusal tarihimizin eksik ve yanlış yazıldığını sözlerine eklemiştir.

Günümüzde Çerkes gençlerinin üniversite eğitimlerinde arkeoloji bölümünü tercih etmede isteksiz davrandıklari konuşmacılarca dile getirilmiş, bu durumun ulusal tarihimizin geleceği açısından yolaçacağı tehlikelere dikkat çekilmiştir.