SONUÇ BİLDİRGESİ

Federation of European Circassians Euro Xase

08 Şubat 2009 tarihinde Hamburg Etnoloji Müzesi’nde, Müze Müdürü Sayın Prof. Dr. Köpke ve Avrupalı Çerkesler Federasyonu işbirliği ile bir konferans gerçekleştirildi. Bu konferans, günümüz dünyasında ”Kaynayan Kazan” olmaya aday Kafkasya’nın, kültürel, etnik, politik ve stratejik yapısı hakkında Alman ve Avrupa kamuoyunun bilgilendirilmesini ve bu coğrafyada olup bitenlerin daha iyi anlaşılmasının sağlanmasını amaçlamıştır. Konferans, aşağıda sıralanan sorulara bir cevap arayışıyla başlamış, anlaşmazlığın tarafları ve uzmanların görüş belirtmeleri sağlanmıştır.

– Bölgedeki kriz, tarihi, jeostratejik ve kültürel faktörler gözönünde bulundurularak nasıl değerlendirilmelidir?
– Kimler hangi çıkarlar peşindedir?
– Uluslararası insan hakları kuruluşları gözlemlerinde hangi sonuçlara varıyorlar?
– Rus aydınları hangi görüşü yansıtıyorlar?
– Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için Avrupa ne yapabilir ve ne yapmalıdır?

Almanya, Türkiye, Rusya, Gürcistan gibi ülkelerden alanlarında uzman seçkin katılımcılarla bu ve benzeri sorulara konferansta cevap bulunmaya çalışılmıştır.

Hamburg Müze Müdürü Sayin Prof. Dr. Wulf KÖPKE tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Hamburg Ortadoğu Enstitüsü’nde uzun yıllar rektörlük yapmış olup bayan Maria-Carin Gummpenberg ile birlikte Kafkasya üzerine 2008 yılında bir kitap yazmış sayın Prof.Dr. Udo STEINBACH söz alarak bölgenin tarihinin ekonomik ve sosyolojik açıdan detaylı bir değerlendirmesini sunmuştur.

Steinbach, uzun yıllar süren Sovyet egemenliğinin ardından bölge halklarının inanç-kültürel ve etnik kimliklerini hala koruyabildiklerini, bu durumu çok dikkate değer bulduğunu belirtmiştir.

“Human Rights Watch” Moskova ikinci müdiresi, Çeçenistan uzmanı olarak da tanınan Tatiana LOKSCHINA, Gürcistan krizine bağımsız insan hakları gözlemcilerinden farklı bir açıdan bakan bir değerlendirme sunmuş, özellikle medyanın bütün gelişmeleri tek yanlı aktardığının, olaylara kendi bakış açılarına ve bulundukları tarafa göre yön verdiklerinin altını çizmiştir.

Tiflis`te germanistik, edebiyat ve kültür bilimi eğitimleri almış ve halen Free Europe/Radio Liberty’ de Gürcistan bölümünün yöneticisi olarak görev yapan Dr. David Kakabadze, krize Gürcistan tarafından bakan bir değerlendirme yapmış, gerçekleşen savaş sonrasında yerlerinden olan göçmenler sorununa ağırlıklı olarak değinmiştir. Saldıran tarafın Gürcistan olduğu gerçeğini “görmezden gelmeyi tercih eden”, Dr. Kakabadze, göçmen sorununun çözümlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bir soru üzerine söz alan Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Danışmanı Maksim Gunjia, “Abhazya’nın, kesinlikle barıştan yana olduğunu,  kendi vatanlarında özgürce yaşamak istediklerini belirterek, “Tüm dünya ülkelerinin bu gerçeği görmesini ve anlamasını beklemekteyiz, bu amaçla bu haklı tezimizi bütün platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz” demiştir.

Kafkasya krizinin, Abhazya ve Güney-Osetya`ya yansıması bağlamında bir değerlendirme sunan Ankara (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi sayın Doç. Dr. Mithat Çelikpala, küresel aktörler ve bölgede çıkarı olan ülkelerin perspektifinden bakılarak yapılacak bir değerlendirmenin olayları izah etmekte yeterli olamayacağını belirtmiştir. Abhazya ve Güney Osetya’da yasayan halkların nasıl bir yaşam biçimi istediklerinin de dikkate alınmasının gerektiğini söylemiştir. Ayrıca anavatandaki nüfustan daha fazla bir kitlenin diasporada yaşadığının altını çizerek değerlendirmelerde diasporanın görüş ve beklentilerine de dikkat edilmesi gereğini vurgulamıştır.

Etkinliğin ikinci bölümde son konuşmacı olarak ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) başkanlığını yürüten Kafkasya Uzmanı Hasan Kanbolat kürsüye gelmiş, yorulmuş katılımcıları anlattığı esprili anekdotlarla yeniden canlandırmıştır. Kafkaslarda mevcut sorunun çözümsüzlüğünden yararlanan iki temel unsur bulunduğunu, Bunların RF ile birlikte AB kaynaklarından elde ettikleri maddi güçleri kendi yandaşlarına aktaran Şaakasvili yönetimi ve çevresindeki işbirlikçileri olduğunu vurgulayarak  Gürcü halkının ekonomik yönden son derecede zorlu koşullarda yaşadığını belirtmiştir..

Kafkaslardaki çözümün, Gürcistan’ın Abhazya ve G. Osetya devletlerini tanıyarak kendini bu angajmanlardan kurtarması ve ardından hiç vakit yitirmeden  önce NATO ve arkasından da AB’ ye katılması olduğunu, bunun dışındaki  yaklaşımların  çözümsüzlüğü, on yıllar sürecek yeni problemleri beraberinde getireceğini belirtmiştir..

Toplantı katılımcılarına bir teşekkür konuşması yapan Hamburg Müze Müdürü Prof. Dr. Köpke, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözü Avrupalı Çerkesler Federasyonu Başkanı sayın Admiral Daşdemir’e bırakmıştır.

Tüm katılımcılara ve katkıda bulunanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan başkan Admiral Daşdemir, federasyon olarak Kafkaslardaki sorunların bir an önce ve adaletli biçimde çözümlenmesinden yana olduklarını,Avrupa’daki kişi ve kuruluşlara Kafkaslardaki gerçeklerin anlatılması noktasında bu ve benzeri bilgilendirici aktiviteleri arttırarak sürdüreceklerini belirtmiştir.

The Federation of European Circassians in association with the Museum of Hamburg organized a panel conference in Hamburg on 8th February, 2009 about the crisis in Caucasia especially between Abkhazia, South Ossetia and Georgia. Top ranking scientists, journalists and scholars from Turkey, Germany, Abkhazia, Russia and Georgia discussed about the reasons and the results of the Georgian-Ossetian war in August 2008. They focused especially on the cultural, ethnic and political background of this crisis. Some of the questions risen were:

• What are the strategic objectives of the countries involved ?
• What about the human rights issue during and after the war?
• What can Europe do in order to guarantee a perpetual freedom in the region?

After the opening speech of Prof. Dr. Wulf Köpke, head of the hosting Hamburg museum, Prof. Dr. Udo Steinbach, a well-known German scholar and author of a number of books about Caucasia and the Middle East, gave an one-hour speech about the history, the people, the culture and socio-economic situation of Caucasia. He pointed out that in spite of long term repression of the caucasus people by former czarist and soviet governments the people succeeded to maintain their own cultures, languages and identities.

Tatiana Lokshina from “Human Rights Watch” in Moscow shared her impressions she got during her several visits to South Ossetia after the war. The most remarkable issue, she said, was the biased media report about the war especially in terms of casualties.

Dr. David Kakabadze, a Georgian journalist working and living in Prague, spoke about the crisis from the Georgian perspective. He concluded that even though Georgian troops started the war the huge number of civilian refugees need to get back to their home territories in Abkhazia and South Ossetia. However, he admitted, the chances for this are extremely low.

Maksim Gunjia, deputy Secretary of State of the Republic of Abkhazia, answered to a question stating that the Abkhazian people are willing to live independantly and in peace with their neighbours and that he will not stop stressing this on all platforms in the world.

Dr. Mitat Celipala from the University of Ankara, Turkey, explained in his speech the objectives of the countries and parties involved in the Caucasian region. The crisis have been there for decades, he said, it just became more public in the worldwide media after the Georgian military attacks during opening ceremony of the 2008 Olympic Games in Beijing. According to his opinion the international community has to see and respect the needs and wishes of the people of Abkhazia and South Ossetia rather than only focusing on the geo-political and strategic importance of Caucasia with its energy pipelins for Europe. Furthermore, due to huge number of Abkhazian and Ossetian population in the diaspora their voices need to be heard also in this regard.

Hasan Kanbolat, head of the Middle-East think-tank ORSAM in Ankara, and expert about Caucasia was the last speaker of the conference. By his impressive metaphors Kanbolat shed light on the crisis and its post-war situation both in South-Ossetia, Abkhazia and in Georgia on a empathic way. He pointed out that there are currently two parties who benefit from the crisis: Russia as the major energy supplier to Europe and the Georgian government of Saakashvili as recipient of billions of Euro-Aid from Europe. Kanbolat told about his experiences in Georgian capital Tbilisi, where people are fed up with their president Saakashvili. In the speaker’s opinion the only way to solve this crisis is accepting the independence of Abkhazia and South-Ossetia by Georgia whilst opening the gates towards NATO and EU. Otherwise, this crisis will last for decades and will ruin the already instable economy of the Caucasian region, he said.

Last but not least Admiral Dasdemir, President of the Federation of European Circassians, congratulated to the speakers for their exemplary speeches and appreciated the hospitality of Prof. Dr. Köpke. He pointed out that the Federation of European Circassians will keep supporting the peaceful dialogue between the parties and will raise the Caucasian issue on all accessible international platforms.

Federation of European Circassians
February 2009

EuroXase
euroxase@euroxase.com