SÜBLİMİNAL MESAJLAR

KITIJ Cemil Biçer

Subliminal mesajlar, insanlar tarafından bilinçli olarak anlaşılmayan ancak bilinçaltına iletilen ve etkili olan mesajlardır.

Bu mesajlar sayesinde, hedeflenen davranış ve fikir değişiklikleri sağlanır.

Bilinçaltı ise doğduğumuz andan içinde bulunduğumuz ana dek algıladığımız tüm duyumların depolandığı, arzuları, inanışları, tabuları, açığa vurduğu veya vuramadığı tüm düşünceleri saklayan zihinsel bölmemizdir. Sürekli açık kalan bir video kaydedici gibidir.

Sübliminal mesaj teknikle beyin dalgaları alfa, theta, beta, delta ve gama frekanslarına sürüklenmektedir.

Beynimiz belli frekanslar aralığında daha kolay konsantre olur, düşünce derinliği ve yeteneği artar, beyinin daha aktif ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

Bilinci bir buzdağının suyun üstündeki kısma gibi düşünürsek bilinçaltıda suyun altındaki kısmıdır.

Bizler dakikada maksimum 300 kelime söyleyebilirken bilinçaltınım dakikada tam bin 200 kelimeyi işleyebilir.

İşte bu yüzden telefonda konuşurken aynı zamanda araba kullanabilir veya ev işleri yapabiliriz.

ÂKEPE saltanatı çok iyi yetiştirilmiş toplum mühendisleri tarafından sürekli ve planlı bir şekilde sübliminal mesajlarla siyasal iktidar lehine yönlendirilmektedir.

Dikkat..!

Ulusal görsel ve yazılı medya yazarlarına ve mantar gibi simbiyoz yöntemle beslenen gece-kondu üniversitelerin “prof” ünvanlı akademisyenlerini izleyin her akşam değişik Tv kanallarında fındık kadar akılları ile topluma sübliminal mesaj verme yarışındılar.

Akıllı olun..!

Demeyeceğim, “Atı ç-alan Üsküdar’ı çoktaaaan geçti.”