FOLKLOR HAKKINDA

GHUNEKHO Savsır Özbay Folklor (halk bilimi) halkı tanıma anlamında İngilizce bir terimdir. Folk (halk) lore (bilim) anlamındadır. Folklor; belli bir toplulukta yaşayan insanların alışkanlıklarını, kültürlerini, geleneklerini, adetlerini, el sanatlarını, halk…

Continue ReadingFOLKLOR HAKKINDA

ADİGE ÇOCUK OYUNLARI

GHUNEKHO K. Özbay Bande Pşıjh Hable, 1986 Bande daha çok çocuklarca oynanmaktadır. Genelde öğle saatlerinde çobanlık yapmaktan gelen çocuklar, evlerinde yemeklerini yediklerinde bir araya gelirler. Genellikle oyun bu zamanlarda oynanmaktadır.…

Continue ReadingADİGE ÇOCUK OYUNLARI

ÇERKES TAŞRALILIĞI

Oğuz Turanlı Çerkeslerin sorunlarının irdelenirken sosyolojik kavramların kullanıldığına pek rastlamayız. Sorunlar arasında taşra solculuğu, taşra İslamcılığı, taşra Çerkesliği gibi sosyolojik kavramların önemli yer tutması mümkündür. Taşra zihinlerde çeşitli yansımalar yapar.…

Continue ReadingÇERKES TAŞRALILIĞI

EVLİLİK

GHUNEKHO K. Özbay Son zamanlarda Çerkesler arasında evlilik yeniden gündeme getirildi. Eskiden sıkça yapılan geç evlilik ve yabancıyla evlilik tartışmasına anavatandakilerle evlilikte eklendi. Çerkeslerdeki evlilik kavramını üç ana bölümde değerlendirmek…

Continue ReadingEVLİLİK

PSELHIXHUABZ

TSEY (Jınt') Selvar Derleme Tarihi: Pşıj Halbe, 1978 Çeviri: GHUNEKHO Savsır Özbay Ben bulunmadım ama bizim Adige gençleri bir araya geldiklerinde eğlenmeleri adettendir. Bu araya gelinimde ise kız ve erkekler…

Continue ReadingPSELHIXHUABZ

DİASPORA YAŞAMI – ДАТХЭНЭМ ИГЪЭЗЭЖЫФЫН?

TEGULAN Yakup Temel (Туэгъулан Екъб) ''Илъэс 47_и итщ, энгинеерщ, Истамбул щопсоу, ухэныгъэ 1уэхухэр ещ1э. И щхьэгъусэр адвокатщ, ищхьэ хухэха хэщ1ап1э и1эуэ мэлажъэ. Зы пхъу я1эщи ари университетым щоджэ, гъэмахуэхэм тхьэмахуит1_щы…

Continue ReadingDİASPORA YAŞAMI – ДАТХЭНЭМ ИГЪЭЗЭЖЫФЫН?

ÇERKES HALKI

Cemil Başaran Çerkes, Karadeniz`den hazar denizine kadar olan Kuzey Kafkasya topraklarında yaşayan halkların ortak adıdır. Aslında bu tanımlanan bölgelerde yaşayan halklardan hiçbiri kendine "Çerkes" adını vermiyor. Çerkes daha çok Kuzey…

Continue ReadingÇERKES HALKI

XABZE YAPICISI YEDİC

Dr. Phil. YEDİC Batıray Özbek Adige xabze, Çerkes kültürünün ve yaşam düzeninin temel taşıdı desek yanılmayız. xabzeler sözlü toplumsal kurallardı. Bu sözlü kurallar devamlı olarak çağa ve zamana uydurularak değiştirilirdi.…

Continue ReadingXABZE YAPICISI YEDİC

GÜZEL BİR GELENEK

MALIÇ Autle Tarih Bilimleri Doktoru Adighe Mak (Adige Sesi), 29 Ocak 1992, Maykop Kafkasya'nın çocukları olan bizler yüzyıllardan beri karşılıklı ilişkiler içinde, birbirimizden alıp vererek, komşuluk ediyoruz (Adigeler insan için…

Continue ReadingGÜZEL BİR GELENEK

ÇERKES HASIRLARI

NOLA Zaur Nalçik 1991 Çeviri: Ergün Yıldız Hasır'ın ne zaman ve hangi toplulukta ortaya çıktığını bu gün pek kimsenin bildiğini sanmıyorum. Çok önceki uzak dönemlerde insanoğlunun gereksinimi nedeni ile ortaya…

Continue ReadingÇERKES HASIRLARI

ÇERKESLER

Kurtulus-Online.com Çok ulusluluk, çok milliyetlilik halk gerçeğimizin bir parçası. Farklı tarihsel geçmişlerimiz, farklı ulusal kimliklerimiz olsa da bugün ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Esasında başkalarının belirlediği bir kader bu. Başkaları bu…

Continue ReadingÇERKESLER

ADİGE KIZLARI

Jabaghi Baj Adigeler Kitabından Adige kızlarının sosyal durumu hiç bir ulusun kızlarına benzemez. Doğuda kızlar kapalı, örtülü ve hapis, batıda güvensiz bir özgürlüğe sahip. Adige kızları ise tam bir gelecek…

Continue ReadingADİGE KIZLARI

ADİGE EL SANATLARI

Kılış Hazredali Çeviri: Ergün Yıldız Adige El Sanatları Dergisi, Nalçik 1996 Demir madeninin çıkartılıp işlenmesinde oldukça ilerlemiş olan 5000 yıl önceki bu uygarlıktan geldiği sanılan o dönemde el sanatları ve…

Continue ReadingADİGE EL SANATLARI

ADİGE AİLE DAMGALARI

Prof. PŞIBIY Inal Çeviri: BABUG Ergün Yıldız Karaçaevsk 1996 Adige aile damgalarının (çoğunlukla Kaberdey) toparlanması ve tespit edilmesi tamamlanmış, basım aşamasına getirilmiş ve tüm hazırlıkları tamamlanmıştır. Damgalar ile ilgili dergilerde…

Continue ReadingADİGE AİLE DAMGALARI

CEGU

ŞORE İbrahim Adige Halkının Etnopedagojisi kitabından Çeviri: Akhenaton (Pereniko) Eski zamanların Kutsal Günleri'nde insanlar kendilerini gösterebilmek ve ifade edebilmek için düğünlerde değişik giysi ve donanımıyla, duruşuyla, atına olan hakimiyetiyle, okunu…

Continue ReadingCEGU

XABZE NOTLARI

Hazırlayan: ShuZago +  Evinize, büronuza konuk geldiğinde onu apartman girişinde karşılamalısınız. Konuğunuzu alacağınız odaya kadar (sizden yaşça büyük olsa da) onun önünde giderek yol göstermelisiniz. +  Herhangi bir kapalı mekana…

Continue ReadingXABZE NOTLARI

OSET ANTİK KULOBA KABI

Jale Kuşhan Oset toprakları tarihi eserler yönünden oldukça zengindir. Bizim amacımız XIV-XVIII yüzyıllarda yapılan bütün mimari eserler değil sadece mezarlar hakkında bilgi vermektir. Sizlere Kuzey Kafkasya Bölgesinin Kuzey Oset topraklarında…

Continue ReadingOSET ANTİK KULOBA KABI

ÖLÜM EVLERİ

Jale Kuşhan Oset toprakları tarihi eserler yönünden oldukça zengindir. Bizim amacımız XIV-XVIII yüzyıllarda yapılan bütün mimari eserler değil sadece mezarlar hakkında bilgi vermektir. Sizlere Kuzey Kafkasya Bölgesinin Kuzey Oset topraklarında…

Continue ReadingÖLÜM EVLERİ

XABZE

Not: Bu yazının yazarı hakkında bilgi olmadığı için yazarın adını koyamadık. Bilginiz varsa lütfen CircassianCenter'ı bilgilendiriniz. Toplumların yüzyıllar içerisinde edinmiş olduğu deneyimleri, tabuları kuşaktan kuşağa aktardığı en önemli araç geleneklerdir.…

Continue ReadingXABZE

THAMADE KAVRAMI

Rahmi Tuna Doğru ya da yanlış, çeşitli zamanlarda gençlerimizin thamade ve thamadelik konularını aralarında yazılı ve sözlü olarak tartıştıklarına tanık olmaktayız. Konularımızın sansür getirilmeden tartışılmasından yana olduğumu her zaman açıkça…

Continue ReadingTHAMADE KAVRAMI

ADİGELERDE KAŞENLİK

Kafkas Vakfı tarafından Jabagi Baj'ın "Adigelerde Sosyal Yaşayış ve Adetler" adlı kitabı ile Zeynep Durgun'un "Adigelerde Kaşenlik Adeti ve Sosyal Değişme" adlı tez çalışmasından derlenerek hazırlanmıştır. (T.G.) Önsöz Adigelerin günümüze…

Continue ReadingADİGELERDE KAŞENLİK

KAFKAS GİYSİLERİ

MİJEY Mihail Çeviri: Ergun Yıldız Adige Psalse Gazetesi, 12 Mayıs 2001 Kafkaslıların giysilerinin her birinin gerek işlemecilik gerekse görsel zenginlik açısından sanat yapıtı olduğunu söylemek abartılı olmaz. Hazar Denizi'nden Karadeniz'e…

Continue ReadingKAFKAS GİYSİLERİ

ADİGELERDE EVLİLİK

Yazarı Bilinmiyor Not: Bu makalenin yazarı hakkında bilgi olmadığı için adını koyamadık. Bilginiz varsa lütfen CircassianCenter’a e-mail atınız. Önsöz Adigeler başka uluslardan kız almaya ve başka uluslara kız vermeye fazla…

Continue ReadingADİGELERDE EVLİLİK

ADİGE DELİKANLILARI

JABAGJİ Baj Adigeler Kitabından Delikanlı deyimi Adigelerde ergenlik çağı gelmiş genç anlamında kullanılmaz. Çünkü Adige çocukları on yaşını geçince artık delikanlı sayılır. Kendilerinden mertlik özellikleri beklenir ve istenir. Bunu sağlama…

Continue ReadingADİGE DELİKANLILARI

ADİGELERDE THAMADELİK

KUŞHA Faruk Özden Yıllar önceydi. Zannedersem 1968 yılıydı. Alman Stern dergisinde fotoğraflı olarak Gürcistan'dan bir düğün haberi sayfalarca yayınlanmıştı. Hem derginin kapağında hem içinde kırmızı renkli Adige tsey (çerkeska) giymiş,…

Continue ReadingADİGELERDE THAMADELİK

DİASPORA SENDROMU

ÇETAO Nadir Toplumların başına gelen büyük felaketlerin ardından “küllerinden doğmak” için verilen mücadele sürecinde farklı öz ve biçimlerde “kendi alevinde yanmaya hazır” halkın çıkar ve değerlerini her tür çıkar ve…

Continue ReadingDİASPORA SENDROMU

HATIRALAR (REYHANLI)

Hulusi Üstün Kırıkhan’dan Suriye dağlarına doğru akıp giden şoseyi hafif bir yükselti üzerine kurulu evleriyle selamlardı Reyhaniye… İlk bakışta bu tepecik üzerine kurulu üç beş evden ibaret sanılsa da yaklaşınca…

Continue ReadingHATIRALAR (REYHANLI)

A, AAA… ONLAR TÜRK

HAPİ Cevdet Yıldız 1 Efteni Gölü’ne dökülen Küçük Melen çayı sol kıyısında, Düzce’ye 4 km. mesafede köyümüz Sarayyeri (Къоук1ьэхьабл)  bulunur. Melen, sadece bizim ya da çay boyundaki köylülerin değil, yazın…

Continue ReadingA, AAA… ONLAR TÜRK