21 MAYIS SÜRGÜNÜ

Dr. YEDİC Batıray Özbek Göçün Avrupa’da düzenlenen ilk anma toplantısında verilen konferans. 25.05.2003 Ныбджэгъухэр! Saygıdeğer dinleyiciler, Çerkes halkının en acı günü yani Şığo mafe nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şığo…

Continue Reading21 MAYIS SÜRGÜNÜ

SARMATLAR

http://www.aors.narod.ru  Çeviri: Haluk Özcan Sarmatlar, eski deyişle “Sauromatlar”dan ilk defa Herodot tarafından Sauromat Efsaneleri’nde, İskit gençlerinin Amazonlardan olan soyları olarak bahsedilir.Eski yazarlar, kadınının toplum hayatı ve savaşlardaki rolü sebebiyle sahip…

Continue ReadingSARMATLAR

BATI’DA ALANLAR

AlanOsesetiA.com 4.ncü yüzyılda başlayan Büyük Kavimler Göçü sırasında Alanlar Hun istilasına uğrayan ilk Avrupa halkı olmuşlardır. Hunlarla giriştikleri savaş Alanların yenilgisiyle sonuçlanmıştır. 372 yılında Alanların bir kısmı batıya Roma imparatorluğunun…

Continue ReadingBATI’DA ALANLAR

AZINLIKLAR ÜZERİNE

Mehmet Ali Aslan Radikal  21 Ekim 2004 Azınlık, aşağılayıcı ve korkutucu bir kavram olarak toplumsal hafızamıza kazındı. Lozan Sözleşmesi, sadece gayrimüslim Rum, Ermeni ve Yahudileri azınlık olarak kabul etti. Diğerleri…

Continue ReadingAZINLIKLAR ÜZERİNE

SÖZLÜ TARİH

KARDEGUSHE Zramuk Adige Pşınallhe Çeviri: Ergün Yıldız Yazılı tarihi olmayan halklar için söylenceler ve halk türküleri bir anlamda tarih görevini üstlenir. Çerkesler de yazılı tarihi olmayan bu halklardan birisidir. Çerkeslerin…

Continue ReadingSÖZLÜ TARİH

ÖNEMLİ TARİHLER

Kafdağı Dergisi, 25-26 Mart 1989 Ocak 01.01.1978 - Kuzey Kafkasya'lı yayıncı ve yazar Dr. Vasfi Güsar İstanbul'da öldü 05.01.1860 - Kafkas göçmenlerinin sorunlarıyla ilgilenmek üzere "Göçmen Komisyonu" kuruldu. 08.01.1961 -…

Continue ReadingÖNEMLİ TARİHLER

ÇERKES SÜRGÜNÜ

Gülay Erdemli Star Gazetesi, 10 Ocak 2008 30 Aralık Pazar sayfa 14'te ''Stalin sürgünü Çerkeslerden 2 milyar Dolar'lık tazminat tehdidi'' başlıklı bir haber vardı. Haberin spotu; ''Komünist lider Stalin'in Anadolu'ya…

Continue ReadingÇERKES SÜRGÜNÜ

ÇERKES SÜRGÜNÜ

Abdullah Can Morbalik.com Göç mü, yoksa sürgün mü? Göç, iç ve dış göç şeklinde ele alınabilir. Göç coğrafi hareketlilik halindeki bir topluluğun bir bölgeden veya bir ülkeden diğerine hareket etmesidir.…

Continue ReadingÇERKES SÜRGÜNÜ

KARANLIK VE AYDINLIK

İbrahim Çetao Maykop, 07 Nisan 2007 Marje platformunda dönüşçüleri ve dönüş düşüncesini eleştiri adı altında bir gurup tarafından başlatılan, kişilere hakaret, karalama ve küçümseme içeren bir kampanyanın halkımızın onuru xabzelerimiz…

Continue ReadingKARANLIK VE AYDINLIK

ADLER’DEN MAYKOP’A

Dr. MEŞFEŞŞÜ Necdet Hatam 15-16 Aralık 2006 tarihlerinde Dünya Abhaz-Abaza Birliği’nin düzenlemiş olduğu kongrenin altı katılımcısı, birlikte, Adler’den (Rusya’nın Abhazya sınırına en yakın istasyon kenti) Maykop’a kadar unutamayacağım güzellikte bir…

Continue ReadingADLER’DEN MAYKOP’A