YENİLGİ ve SÜRGÜN

Walter Richmond Yardımcı Prof., B.A. Arizona State Üniversitesi, M.A. Ph.D. Güney Kaliforniya Üniversitesi Çeviri: Soner Kocsav “Kuzeybatı Kafkasya: Geçmiş, Şimdi, Gelecek” adlı kitaptan alıntıdır. (Bölüm 4) Çerkeslere karşı kazandığı son…

Okumaya devam edinYENİLGİ ve SÜRGÜN

ÇERKESLER

John Colarusso Çeviri: Soner Kocsav “Prometus Çerkesler Arasında” kitabından bir bölüm Kendilerini “Adige” diye adlandıran Çerkesler (Circassians), Kuzeybatı Kafkasya bölgesinin yerli halkıdır. “Circassian” terimi, Türkçe olan “Cherkess” teriminin İngilizce karşılığıdır.…

Okumaya devam edinÇERKESLER

İSKİTLER

Tahir Türkkan İskitlerin Türk olduğunun en eski delili Homeros'un İlyada'sıdır! 13. Bölüm'de Zeus Troye Savaşı'nı seyrederken daha ötelere "at sütü içenlerin ülkesi"ne bakar! İlyada'nın Fransızca çevirisini yapan R. Flaceliere, "Notlar"…

Okumaya devam edinİSKİTLER

BASKLAR

Tahir Türkan Basklar, Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın kuzeyinde yaşayan ve Hint-Avrupai olmadığı Fransızca LAROUSSE Ansiklopedisi'nce dahi kabul edilen bir Türk boyudur. Büyük tarihçi, arkeolog ve dil uzmanı Hamit Zübeyir Koşay,…

Okumaya devam edinBASKLAR

İSTANBUL’DAKİ DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN 7.TOPLANTISINA İLİŞKİN BİRKAÇ SÖZ (Adigece)

HAPİ Cevdet Yıldız İstanbul’daki Dünya Çerkes Birliği’nin 7.toplantısına ilişkin birkaç söz Зытхи зэздзэк1ыгъэр-Хьапый Джэудэт Türkçe'sini yazan ve kısaltarak Adigece'ye çeviren HAPİ Cevdet Yıldız "Гъэк1эч1ыгъэу": Зэ1ук1эр жъоныгъок1э мазэм ы 6-7 мафэхэм…

Okumaya devam edinİSTANBUL’DAKİ DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN 7.TOPLANTISINA İLİŞKİN BİRKAÇ SÖZ (Adigece)

ANTROPOLOJİ ÜZERİNE

Ansiklopedi.Turkcebilgi.Com Yunanca "''anthropos''" (insan) ve "''logos''" (bilim) sözcüklerinden oluşan antropoloji insanlar ve Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının…

Okumaya devam edinANTROPOLOJİ ÜZERİNE

BASK SORUNU

Mahmut Niyazi Sezgin 2023 Dergisi, 26 Mart 2008 Ülkemizde Bask bölgesi ve sorununun, neredeyse hiç bilinmemesi ve bu konudaki kaynak kıtlığı, bazı çevrelerce Türk kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla istismar edilmek-tedir. Temelsiz…

Okumaya devam edinBASK SORUNU

ERMENİ MAHALLESİ

HAPİ Cevdet Yıldız Düzce'de halk arasında  "Çerkes Mahallesi" olarak bilinen Cedidiye Mahallesi'nin doğusunda bir Ermeni Mahallesi vardı. Halk arasında anlatılan söylentilere göre, 1915'te Doğu'da ayaklanmış olan Ermeni çetecilerden bazıları, ayaklanmanın…

Okumaya devam edinERMENİ MAHALLESİ

SON ADİGE ŞÖVALYESİ

Dr. YEDİC Batıray Özbek İnternette yürütülen seviyesiz tartışmaları takip edince, beni çok mu çok düşündürdü. Bazı kişilerin, hele hele toplumumuza yıllardır karınca kararınca hizmet veren büyüklerimize karşı kullandıkları üslup o…

Okumaya devam edinSON ADİGE ŞÖVALYESİ

21 MAYIS SÜRGÜNÜ

Dr. YEDİC Batıray Özbek Göçün Avrupa’da düzenlenen ilk anma toplantısında verilen konferans. 25.05.2003 Ныбджэгъухэр! Saygıdeğer dinleyiciler, Çerkes halkının en acı günü yani Şığo mafe nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şığo…

Okumaya devam edin21 MAYIS SÜRGÜNÜ

SARMATLAR

http://www.aors.narod.ru  Çeviri: Haluk Özcan Sarmatlar, eski deyişle “Sauromatlar”dan ilk defa Herodot tarafından Sauromat Efsaneleri’nde, İskit gençlerinin Amazonlardan olan soyları olarak bahsedilir.Eski yazarlar, kadınının toplum hayatı ve savaşlardaki rolü sebebiyle sahip…

Okumaya devam edinSARMATLAR

BATI’DA ALANLAR

AlanOsesetiA.com 4.ncü yüzyılda başlayan Büyük Kavimler Göçü sırasında Alanlar Hun istilasına uğrayan ilk Avrupa halkı olmuşlardır. Hunlarla giriştikleri savaş Alanların yenilgisiyle sonuçlanmıştır. 372 yılında Alanların bir kısmı batıya Roma imparatorluğunun…

Okumaya devam edinBATI’DA ALANLAR

AZINLIKLAR ÜZERİNE

Mehmet Ali Aslan Radikal  21 Ekim 2004 Azınlık, aşağılayıcı ve korkutucu bir kavram olarak toplumsal hafızamıza kazındı. Lozan Sözleşmesi, sadece gayrimüslim Rum, Ermeni ve Yahudileri azınlık olarak kabul etti. Diğerleri…

Okumaya devam edinAZINLIKLAR ÜZERİNE

SÖZLÜ TARİH

KARDEGUSHE Zramuk Adige Pşınallhe Çeviri: Ergün Yıldız Yazılı tarihi olmayan halklar için söylenceler ve halk türküleri bir anlamda tarih görevini üstlenir. Çerkesler de yazılı tarihi olmayan bu halklardan birisidir. Çerkeslerin…

Okumaya devam edinSÖZLÜ TARİH

ÖNEMLİ TARİHLER

Kafdağı Dergisi, 25-26 Mart 1989 Ocak 01.01.1978 - Kuzey Kafkasya'lı yayıncı ve yazar Dr. Vasfi Güsar İstanbul'da öldü 05.01.1860 - Kafkas göçmenlerinin sorunlarıyla ilgilenmek üzere "Göçmen Komisyonu" kuruldu. 08.01.1961 -…

Okumaya devam edinÖNEMLİ TARİHLER

ÇERKES SÜRGÜNÜ

Gülay Erdemli Star Gazetesi, 10 Ocak 2008 30 Aralık Pazar sayfa 14'te ''Stalin sürgünü Çerkeslerden 2 milyar Dolar'lık tazminat tehdidi'' başlıklı bir haber vardı. Haberin spotu; ''Komünist lider Stalin'in Anadolu'ya…

Okumaya devam edinÇERKES SÜRGÜNÜ