TARİHSEL VE MİTOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA, DOĞU VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ UYGARLIKLARININ MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Ahmet Hikmet Köse Jeoloji Yüksek Mühendisi, Trabzon A- GÄ°RÄ°Åž Yazıda ele alınan, bölge, yaklaşık olarak, 36°-42° doÄŸu boylamları ile 40°-42c’‘ kuzey enlemleri arasında yer almakta ve DoÄŸu (ve Orta) Karadeniz…

Okumaya devam edinTARİHSEL VE MİTOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA, DOĞU VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ UYGARLIKLARININ MADENCİLİK FAALİYETLERİ

ADİGE XASE BİLDİRİSİ

Adige Xase 16 Nisan 2009 Yüzyıllardır yaÅŸadıklar tarihsel topraklarından, uzun süren bir savaşın ve uÄŸradıkları soykırımın ardından sürgün sonucu ayrılmak zorunda kalan Adige halkının nüfusunun büyük kısmının diasporada yaÅŸamak zorunda…

Okumaya devam edinADİGE XASE BİLDİRİSİ

İSVİÇRE’DE; DEVLETÇİLİK, FEDERASYON, HALKOYU, RESMİ DİL, ANADİL İLİŞKİLERİ

Cemal Åžener Anadil, resmi dil,özelleÅŸtirme tartışmalarının yine güncelleÅŸtiÄŸi ülkemizde, dikkatler doÄŸal olarak bu iÅŸin baÅŸarı ile gerçekleÅŸtiÄŸi ülkelere yönelecektir. Ä°sviçre örneÄŸi bunlardan birisidir. Ä°sviçre hem demokrasinin hem de kapitalizmin baÅŸarı…

Okumaya devam edinİSVİÇRE’DE; DEVLETÇİLİK, FEDERASYON, HALKOYU, RESMİ DİL, ANADİL İLİŞKİLERİ

ADİGE SOYDAŞLARIMIZ

ÅžAWUKHO AstlanguaÅŸe Adige Mak, 28 Åžubat 2009 Çeviri: ACHUMIJ Hilmi Zaman bizi bir araya getirecek… Ülkemizin sınırları açılınca yollarda açılmış oldu. Günümüzde Adigey’den çıkıp baÅŸka ülkelerde yaÅŸayan Adigeler daha çok…

Okumaya devam edinADİGE SOYDAŞLARIMIZ

PANLI’DAN HAJEMUKOHABLE’YE

ÇETAO Nadir YaÄŸan Muharrem bey kendinizi tanıtır mısınız? Otuz dört yaşındayım, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Panlı köyündenim. Abzeghlerin HaÅŸko sülalesindenim. Buraya on dört yıl önce yirmi yaşındayken Kaf-Der’in organizasyonuyla Kabardey Balkar…

Okumaya devam edinPANLI’DAN HAJEMUKOHABLE’YE

SONUÇ BİLDİRGESİ

Federation of European Circassians Euro Xase 08 Åžubat 2009 tarihinde Hamburg Etnoloji Müzesi’nde, Müze Müdürü Sayın Prof. Dr. Köpke ve Avrupalı Çerkesler Federasyonu iÅŸbirliÄŸi ile bir konferans gerçekleÅŸtirildi. Bu konferans,…

Okumaya devam edinSONUÇ BİLDİRGESİ

KARANLIK VE AYDINLIK

Ä°brahim Çetao Marje platformunda dönüÅŸçüleri ve dönüÅŸ düÅŸüncesini eleÅŸtiri adı altında bir gurup tarafından baÅŸlatılan, kiÅŸilere hakaret, karalama ve küçümseme içeren bir kampanyanın halkımızın onuru xabzelerimiz de ayaklar altına alınmak…

Okumaya devam edinKARANLIK VE AYDINLIK

DÖNÜŞ HERKESE LAZIMDIR

Ä°brahim Çetao Adige ve Abhazlar, 19 ncu yüzyılda zamanın bölgesel büyük devletleri arasındaki çıkar çatışmalarının kurbanı olmuÅŸlar, bunun sonucu nüfuslarının büyük kısmı vatanlarını terk etmek zorunda kalmış, bu durum ulusal…

Okumaya devam edinDÖNÜŞ HERKESE LAZIMDIR

TARİH GELECEĞE YAZILIR

Prof. Dr. Ahmet Ä°nam  Tarihin ne olduÄŸu, nasıl yazılması gerektiÄŸi tarih felsefesinin temel sorunlarındandır. Bu çalışma, bu temel sorunlar çerçevesinde yapacağı saptamalar ve tartışmalarla, tarih yazımında geleceÄŸin önemi üstünde durmayı…

Okumaya devam edinTARİH GELECEĞE YAZILIR

KAF-FED ve PARANOYA

AIKZE (Avrupa Abhazya Ä°nformasyon-Kültür Merkezi Abchasische information-kültür zentrum in Europa) KAMUOYUNA AIKZE sayın Gumba GURAM'in önderliÄŸinde hazırlık aÅŸamalarını ve isimlendirilmesini tamamlamış, (Abhazya Enformasyon ve Kültür Merkezi) 30 kiÅŸilik kurucular kurulu…

Okumaya devam edinKAF-FED ve PARANOYA

ÇERKESLER NERELİDİR?

Özdemir Özbay Marje.Net, 21 Eylül 2002 Çerkeslerin kökenini Orta Asya steplerinde, Turan illerinde ya da Sami ırkında arayanlar yanılıyor. Çerkes boyları, Kuzey Kafkasya topraklarında etnik bütünleÅŸmelerini tamamlamış otokton topluluklardır. Ä°nsan…

Okumaya devam edinÇERKESLER NERELİDİR?

ÇERKESLER

Adem Tok Önsöz Batı Kafkas SıradaÄŸları’nın eteklerinde ve Terk ile Kuban nehirleri yataklarına dek uzanan bayır ve vadilerde oturan kavim. Çerkeslerin ne zaman Kafkasya'ya geldikleri tam olarak bilinememekle birlikte eldeki…

Okumaya devam edinÇERKESLER

ÇERKESLER

Özdemir Özbay Nart Dergisi, Mart-Nisan 1997 Ä°nsan ırkının 300 bin yıl önce ortaya çıktığı ülke, hemen tüm dünya dillerinde yer alan, ulaşılmaz, gizemli, atlas renkli, düÅŸler, mutluluklar ve büyük acıların…

Okumaya devam edinÇERKESLER

ADİGE TARİHİ

Little Ä°nfo Batı Kafkas sıradaÄŸlarının eteklerinde ve Terk ile Kuban nehirleri yataklarına kadar uzanan bayır ve vadilerde oturan kavim. Adigelerin ne zaman Kafkasya'ya geldikleri tam olarak bilinememekle birlikte eldeki bulgular…

Okumaya devam edinADİGE TARİHİ

ÇERKES SÜRGÜNÜ

Fethi Güngör Kafkas Vakfı Bülteni,  Ocak 2002 Göç mü, yoksa sürgün mü? Göç [ing. Migration]: Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden baÅŸka bir yere gitmeleridir.…

Okumaya devam edinÇERKES SÜRGÜNÜ

APSUWALAR

Little Ä°nfo Genel olarak kıyı kesimlerde oturanlar Hıristiyan iken, iç kesimlerde ve daÄŸlar arasındaki vadilerde oturanlar (Abazalar) müslümandırlar. Dilleri Çerkes kabilelerinin dillerinden oldukça farklılaÅŸtığından, Kafkas dilleri arasında ayrı bil dil…

Okumaya devam edinAPSUWALAR

ALANLAR KİMDİR?

ossetia.cjb.net Alanlardan (Jases ve Jasin olarak da bilinirler) bahsedecek olursak; kökeni Kafkasyalı olan Alanların tamamı askeri hizmetlerde görev yapmıştır. Alanların en ünlüsü, aile reisi Kanguz (Khankus)'un  çok sayıdaki Jasin devletlerinden…

Okumaya devam edinALANLAR KİMDİR?

1864 SÜRGÜNÜ

Mehmet Bozkurt Sol Dergisi, sayı:185 24 Mayıs 2002 Büyük Çerkes Sürgünü 1864 yılının 21 Mayıs’ında baÅŸlar.1856 Paris AntlaÅŸması’ndan sonra Fransız, Ä°ngiliz ve Osmanlı birliklerini karşısında serbest kalıp rahatlayan 280 bin…

Okumaya devam edin1864 SÜRGÜNÜ

ĞOGUMAF THAKUIŞINE

Dr. YEDÄ°C Batıray Özbek Bu gün görev devir teslimi yapıldı. 13 Ocak günü yeni cumhurbaÅŸkanı filarmonide yapılan bir merasimle görevine baÅŸlamıştır. Rusya Federasyonu ile Adigey Cumhuriyeti milli marÅŸları çalındıktan sonra…

Okumaya devam edinĞOGUMAF THAKUIŞINE

ŞARLOTTE AYŞET

Bu günlerde Åžarlotte AyÅŸet Avrupa ve Türkiye'de yaÅŸayan Adigelerce yeni keÅŸfedilmektedir. Adigey’de ise 1970'lerden beri bilinip tanınmaktadır. Yazarımız Åžhaptlekho Ä°ssa onu konu alan tiyatro eserini 1976 yazmıştır. Åžarlotte AyÅŸet'in yaÅŸam…

Okumaya devam edinŞARLOTTE AYŞET

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU’NUN CİRCASSİANCANADA’YA GÖNDERDİĞİ ELEŞTİRİ ve DOKÜMANLARINI KULLANMAMA YAZISI

Filiz Kaplan Kafkas Dernekleri Federasyonu Moderatörü Sayın CircassianCanada, BaÅŸlangıçta bilgilendirme adına faydalı bir site olarak gördüÄŸümüz web sayfanızda, son zamanlarda hızlı bir kalite düÅŸüklüÄŸü gözlemlemekteyiz. Artık belli görüÅŸteki insanların sitesi…

Okumaya devam edinKAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU’NUN CİRCASSİANCANADA’YA GÖNDERDİĞİ ELEŞTİRİ ve DOKÜMANLARINI KULLANMAMA YAZISI

KAFKASLARDA “TÜRKİ” KAVİMLER

Doç. Dr. Alâeddin Yalçınkaya Sakarya Üniversitesi, Ä°Ä°BF, Uluslararası Ä°liÅŸkiler Bölümü Akademik Bakış Dergisi, 9.sayı GiriÅŸ Sovyetler BirliÄŸi’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan cumhuriyetlerdeki Türklerin etnik kimliÄŸini isimlendirmede yeni bir kelime ortaya çıktı:…

Okumaya devam edinKAFKASLARDA “TÜRKİ” KAVİMLER

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ÇANAKKALE CEPHESİ VE DİĞER CEPHELER, BUNLARIN MUKAYESESİ

Ziya Çiçek T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ÖNSÖZ Emperyalist politikaları çakışan Avrupa milletleri dünyayı büyük bir savaşın eÅŸiÄŸine doÄŸru sürüklüyordu. Menfaatleri birleÅŸen devletler, birbirleriyle birleÅŸiyor, çakışanlara…

Okumaya devam edinBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ÇANAKKALE CEPHESİ VE DİĞER CEPHELER, BUNLARIN MUKAYESESİ

UZAKTAKİ YILDIZLARIN IŞILTILARI (ЖЪОГЪО ЧЫЖЬЭХЭМ ЯНЭФ)

ÅžHALAHO Abu (Шъхьэлэхъо Абу) Шъыпкъагъэр-шэтапкъэ,Мыекъуапэ,1990. Çeviri: HAPÄ° Cevdet Yıldız Mezar taşı yok olur, Yok olmayacak olanı ÅŸarkıdır. Adige Atasözü (Мыжъосыныр мэк1одыжьы, мык1одыжьырэр орэд. Гущы1эжъ) Yığınla kiÅŸi ulusunun ve varlığının bilincine…

Okumaya devam edinUZAKTAKİ YILDIZLARIN IŞILTILARI (ЖЪОГЪО ЧЫЖЬЭХЭМ ЯНЭФ)

ÇERKES ANAYURDUNA DÖNÜŞ

HAPÄ° Cevdet Yıldız Çerkesler 1860'larda Ruslar tarafından, gemilere bindirilerek, Karadeniz limanlarından zorla ve toplu bir biçimde Osmanlı Devleti topraklarına gönderildiler, orada yine Karadeniz kıyılarına, Kuzey Anadolu ve Rumeli’ye çıkarıldılar. Daha…

Okumaya devam edinÇERKES ANAYURDUNA DÖNÜŞ

YILDIZ KAHRAMANLARI – TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN IŞILTILARI BİZE ULAŞAN KAHRAMANLARIMIZ

ÅžHALAHO Abu Çeviri: HAPÄ° Cevdet Yıldız (…) Kırım ve Astrahan Hanlıkları ile Türk ve Kalmıklara karşı Adigelerin vermiÅŸ oldukları yiÄŸitçe direniÅŸler ve özgürlükleri uÄŸruna canlarını vermekten kaçınmamış olmaları "Tatartup Savaşı",…

Okumaya devam edinYILDIZ KAHRAMANLARI – TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN IŞILTILARI BİZE ULAŞAN KAHRAMANLARIMIZ

SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN MİLLİYETLER POLİTİKASI VE KAFKASYA (Bugünkü Kafkasya’yı Anlama Kılavuzu)

Ali Ä°hsan Aksamaz Çkin kianas mince va'uns, Vai çkini uça dÄŸasu (Bizim ülkemizin koruyanı yok, vay bizim kara günlerimize.) (Megrel-Laz Atasözü) Sosyalist bir süreçten geçmiÅŸ olan etnik grupların, "kızıştırıcı baÅŸka…

Okumaya devam edinSOVYETLER BİRLİĞİ’NİN MİLLİYETLER POLİTİKASI VE KAFKASYA (Bugünkü Kafkasya’yı Anlama Kılavuzu)

ADİGE HALK KONGRESİ’NİN ADİGEY CUMHURİYETİ’NİN -DEĞİŞİK KÖKENLİ- HALKINA DUYURUSUDUR

Adige Mak 21 Mayıs 2006 Çeviri: HAPÄ° Cevdet Yıldız Bazı bölge ve cumhuriyet görevlilerinin, bazı politik ve toplumsal örgüt yöneticilerinin, Adigey Cumhuriyeti’nin kaldırılacağına ve topraklarının Rusya Federasyonu’nun baÅŸka bir yönetim…

Okumaya devam edinADİGE HALK KONGRESİ’NİN ADİGEY CUMHURİYETİ’NİN -DEĞİŞİK KÖKENLİ- HALKINA DUYURUSUDUR

SAYGIDEĞER RF DEVLET BAŞKANI DİMİTRİ ANATOLEVİÇ MEDVEDEV’E

Zeki Kap Abhazya CumhurbaÅŸkanı sayın Sergey BagapÅŸ’ın Rusya Devlet BaÅŸkanı Dimitri Anatoleviç Medvedev ile Soçi’de yaptığı görüÅŸmenin ardından, acilen, bağımsızlığının tanınması amacı ile Rusya Federasyonu’na resmen çaÄŸrıda bulunma kararı almıştır.…

Okumaya devam edinSAYGIDEĞER RF DEVLET BAŞKANI DİMİTRİ ANATOLEVİÇ MEDVEDEV’E

KİTAPLAR VE HATALAR

HAPÄ° Cevdet Yıldız Elimizde Kafkasya üzerine yazılmış birkaç kitap bulunuyor. Ek olarak yeni yeni kitapların yazılmakta olduÄŸunu da görüyoruz. Sevindirici bir geliÅŸme. Ancak bağışlanması zor ve sorumsuzca iÅŸlenmiÅŸ hataları da…

Okumaya devam edinKİTAPLAR VE HATALAR

BİR OSMANLI BELGESİ

Çeviri ve Temin: LOH Dilek Burak, DAUR Soner Kocsav "L'Invalide Russe" dergisinin 78 ve 90'ncı sayılarında, Tümgeneral Heymann'ın komutasındaki bir birliÄŸin 19 Mart 1864'te Wubıhları bozguna uÄŸrattığı ve bu topluluÄŸa…

Okumaya devam edinBİR OSMANLI BELGESİ

TEHLİKE KUZEYDEN GELİYORDU

Ç'IRÄž Ashad (К1ЫРГЪ Асхьад) Adige Tarihçisi Çeviri: HAPÄ° Cevdet Yıldız Adige Mak, 7-8 Åžubat 1992 (Kabardey ve Kırım Hanlığı topraklarının Rusya’ya ilhakı; Çerkesya’ya Rus saldırıları, Ä°mam Mansur ve sonrası) Ä°lkçaÄŸdan…

Okumaya devam edinTEHLİKE KUZEYDEN GELİYORDU

YENİLGİ ve SÜRGÜN

Walter Richmond Yardımcı Prof., B.A. Arizona State Üniversitesi, M.A. Ph.D. Güney Kaliforniya Üniversitesi Çeviri: Soner Kocsav “Kuzeybatı Kafkasya: GeçmiÅŸ, Åžimdi, Gelecek” adlı kitaptan alıntıdır. (Bölüm 4) Çerkeslere karşı kazandığı son…

Okumaya devam edinYENİLGİ ve SÜRGÜN

ÇERKESLER

John Colarusso Çeviri: Soner Kocsav “Prometus Çerkesler Arasında” kitabından bir bölüm Kendilerini “Adige” diye adlandıran Çerkesler (Circassians), Kuzeybatı Kafkasya bölgesinin yerli halkıdır. “Circassian” terimi, Türkçe olan “Cherkess” teriminin Ä°ngilizce karşılığıdır.…

Okumaya devam edinÇERKESLER

PELASGLAR VE YUNAN MEDENİYETİ

Tahir Türkkan Batılıların kendilerini baÄŸlamak için olaÄŸanüstü bir çaba gösterdikleri Yunan Medeniyeti, aslında Yunanistan'da deÄŸil, Anadolu'da doÄŸmuÅŸtur! Yunan Edebiyatı'nın ilk büyük eserleri Batı Anadolu'da yazılmıştır! Yunan Medeniyeti'nin Atina'ya ulaÅŸması, Etrüsklerin…

Okumaya devam edinPELASGLAR VE YUNAN MEDENİYETİ

İSKİTLER

Tahir Türkkan Ä°skitlerin Türk olduÄŸunun en eski delili Homeros'un Ä°lyada'sıdır! 13. Bölüm'de Zeus Troye Savaşı'nı seyrederken daha ötelere "at sütü içenlerin ülkesi"ne bakar! Ä°lyada'nın Fransızca çevirisini yapan R. Flaceliere, "Notlar"…

Okumaya devam edinİSKİTLER

BASKLAR

Tahir Türkan Basklar, Fransa'nın güneyi ile Ä°spanya'nın kuzeyinde yaÅŸayan ve Hint-Avrupai olmadığı Fransızca LAROUSSE Ansiklopedisi'nce dahi kabul edilen bir Türk boyudur. Büyük tarihçi, arkeolog ve dil uzmanı Hamit Zübeyir KoÅŸay,…

Okumaya devam edinBASKLAR

İSTANBUL’DAKİ DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN 7.TOPLANTISINA İLİŞKİN BİRKAÇ SÖZ (Adigece)

HAPÄ° Cevdet Yıldız Ä°stanbul’daki Dünya Çerkes BirliÄŸi’nin 7.toplantısına iliÅŸkin birkaç söz Зытхи зэздзэк1ыгъэр-Хьапый Джэудэт Türkçe'sini yazan ve kısaltarak Adigece'ye çeviren HAPÄ° Cevdet Yıldız "Гъэк1эч1ыгъэу": Зэ1ук1эр жъоныгъок1э мазэм Ñ‹ 6-7 мафэхэм…

Okumaya devam edinİSTANBUL’DAKİ DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN 7.TOPLANTISINA İLİŞKİN BİRKAÇ SÖZ (Adigece)

ANTROPOLOJİ ÜZERİNE

Ansiklopedi.Turkcebilgi.Com Yunanca "''anthropos''" (insan) ve "''logos''" (bilim) sözcüklerinden oluÅŸan antropoloji insanlar ve Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmiÅŸi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının…

Okumaya devam edinANTROPOLOJİ ÜZERİNE

BASK SORUNU

Mahmut Niyazi Sezgin 2023 Dergisi, 26 Mart 2008 Ülkemizde Bask bölgesi ve sorununun, neredeyse hiç bilinmemesi ve bu konudaki kaynak kıtlığı, bazı çevrelerce Türk kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla istismar edilmek-tedir. Temelsiz…

Okumaya devam edinBASK SORUNU

ERMENİ MAHALLESİ

HAPÄ° Cevdet Yıldız Düzce'de halk arasında  "Çerkes Mahallesi" olarak bilinen Cedidiye Mahallesi'nin doÄŸusunda bir Ermeni Mahallesi vardı. Halk arasında anlatılan söylentilere göre, 1915'te DoÄŸu'da ayaklanmış olan Ermeni çetecilerden bazıları, ayaklanmanın…

Okumaya devam edinERMENİ MAHALLESİ