HASAN TAHSİN

GHUNEKHO Savsır Özbay 1888 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Asıl adı Osman Nevres’tir. Babasının adı Recep, anasının adı Rabia’dır. Kendisinin etnik kimliği bilinmemektedir. Hasan Tahsin ismini 1914 yılında Buxton kardeşleri vurmak…

Okumaya devam edinHASAN TAHSİN

PŞIJH MOS

GHUNEKHO K. Özbay LH'AP Mustafa Mahir’in yazdığı sayın YEDİC Batıray Özbek’in çevrisi olan kitapta Pşıjh Mos’tan da bahsedilmektedir. Pşıjh’ın İstanbul’a gelişine kadar bölüm bir şekilde kayıtlara geçmiş ancak İstanbul sonrası…

Okumaya devam edinPŞIJH MOS

KAFKAS DEVLETLERİ

General İsmail Berkok Tarihte Kafkasya,  s. 253-257 Sadeleştiren: HAPİ Cevdet Yıldız Bu başlık altında yeni şeyler yazacak değiliz. Kitapta, şimdiye değin  konuya ilişkin olarak sunulmuş olan bilgileri bir araya getirip…

Okumaya devam edinKAFKAS DEVLETLERİ

TARİH BOYUNCA KAFKASYA

Aydın Osman Erkan Çiviyazıları 1923 yılında Amerikalı profesör Reginald Aubrey Fessenden "The Deluged Civilization of the Caucasus Isthmııs" (Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı) adıyla, altı bölümden oluşan bir eseri Boston'da yayınlandı.…

Okumaya devam edinTARİH BOYUNCA KAFKASYA

ÇERKES TARİHİ

Mithat Çelen İnsan ırkının 300 bin yıl önce ortaya çıktığı ülke, hemen tüm dünya dillerinde yer alan, ulaşılmaz, afsunlu, gizemli, atlas renkli, düşler, mutluluklar ve büyük acıların yaşandığı ülke; Çerkes…

Okumaya devam edinÇERKES TARİHİ

ÇERKES PARLAMENTOSU

Adige Psalhe 21 Mayıs 2009 Çeviri: TEGULAN Yakup Temel Savaş şartları daha da ağırlaşınca, toplumun ileri gelenleri, bütün Çerkesler birleşmediği taktirde yurtlarını koruyamayacaklarını anladılar. Wubıh komutan Berzek Granduko’nın teklifi ile…

Okumaya devam edinÇERKES PARLAMENTOSU

TARİHSEL VE MİTOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA, DOĞU VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ UYGARLIKLARININ MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Ahmet Hikmet Köse Jeoloji Yüksek Mühendisi, Trabzon A- GİRİŞ Yazıda ele alınan, bölge, yaklaşık olarak, 36°-42° doğu boylamları ile 40°-42c’‘ kuzey enlemleri arasında yer almakta ve Doğu (ve Orta) Karadeniz…

Okumaya devam edinTARİHSEL VE MİTOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA, DOĞU VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ UYGARLIKLARININ MADENCİLİK FAALİYETLERİ

ADİGE SOYDAŞLARIMIZ

ŞAWUKHO Astlanguaşe Adige Mak, 28 Şubat 2009 Çeviri: ACHUMIJ Hilmi Zaman bizi bir araya getirecek… Ülkemizin sınırları açılınca yollarda açılmış oldu. Günümüzde Adigey’den çıkıp başka ülkelerde yaşayan Adigeler daha çok…

Okumaya devam edinADİGE SOYDAŞLARIMIZ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Federation of European Circassians Euro Xase 08 Şubat 2009 tarihinde Hamburg Etnoloji Müzesi’nde, Müze Müdürü Sayın Prof. Dr. Köpke ve Avrupalı Çerkesler Federasyonu işbirliği ile bir konferans gerçekleştirildi. Bu konferans,…

Okumaya devam edinSONUÇ BİLDİRGESİ

KARANLIK VE AYDINLIK

İbrahim Çetao Marje platformunda dönüşçüleri ve dönüş düşüncesini eleştiri adı altında bir gurup tarafından başlatılan, kişilere hakaret, karalama ve küçümseme içeren bir kampanyanın halkımızın onuru xabzelerimiz de ayaklar altına alınmak…

Okumaya devam edinKARANLIK VE AYDINLIK

TARİH GELECEĞE YAZILIR

Prof. Dr. Ahmet İnam  Tarihin ne olduğu, nasıl yazılması gerektiği tarih felsefesinin temel sorunlarındandır. Bu çalışma, bu temel sorunlar çerçevesinde yapacağı saptamalar ve tartışmalarla, tarih yazımında geleceğin önemi üstünde durmayı…

Okumaya devam edinTARİH GELECEĞE YAZILIR

KAF-FED ve PARANOYA

AIKZE (Avrupa Abhazya İnformasyon-Kültür Merkezi Abchasische information-kültür zentrum in Europa) KAMUOYUNA AIKZE sayın Gumba GURAM'in önderliğinde hazırlık aşamalarını ve isimlendirilmesini tamamlamış, (Abhazya Enformasyon ve Kültür Merkezi) 30 kişilik kurucular kurulu…

Okumaya devam edinKAF-FED ve PARANOYA

ÇERKESLER NERELİDİR?

Özdemir Özbay Marje.Net, 21 Eylül 2002 Çerkeslerin kökenini Orta Asya steplerinde, Turan illerinde ya da Sami ırkında arayanlar yanılıyor. Çerkes boyları, Kuzey Kafkasya topraklarında etnik bütünleşmelerini tamamlamış otokton topluluklardır. İnsan…

Okumaya devam edinÇERKESLER NERELİDİR?

ÇERKESLER

Adem Tok Önsöz Batı Kafkas Sıradağları’nın eteklerinde ve Terk ile Kuban nehirleri yataklarına dek uzanan bayır ve vadilerde oturan kavim. Çerkeslerin ne zaman Kafkasya'ya geldikleri tam olarak bilinememekle birlikte eldeki…

Okumaya devam edinÇERKESLER

ÇERKESLER

Özdemir Özbay Nart Dergisi, Mart-Nisan 1997 İnsan ırkının 300 bin yıl önce ortaya çıktığı ülke, hemen tüm dünya dillerinde yer alan, ulaşılmaz, gizemli, atlas renkli, düşler, mutluluklar ve büyük acıların…

Okumaya devam edinÇERKESLER

ADİGE TARİHİ

Little İnfo Batı Kafkas sıradağlarının eteklerinde ve Terk ile Kuban nehirleri yataklarına kadar uzanan bayır ve vadilerde oturan kavim. Adigelerin ne zaman Kafkasya'ya geldikleri tam olarak bilinememekle birlikte eldeki bulgular…

Okumaya devam edinADİGE TARİHİ

ÇERKES SÜRGÜNÜ

Fethi Güngör Kafkas Vakfı Bülteni,  Ocak 2002 Göç mü, yoksa sürgün mü? Göç [ing. Migration]: Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere gitmeleridir.…

Okumaya devam edinÇERKES SÜRGÜNÜ

APSUWALAR

Little İnfo Genel olarak kıyı kesimlerde oturanlar Hıristiyan iken, iç kesimlerde ve dağlar arasındaki vadilerde oturanlar (Abazalar) müslümandırlar. Dilleri Çerkes kabilelerinin dillerinden oldukça farklılaştığından, Kafkas dilleri arasında ayrı bil dil…

Okumaya devam edinAPSUWALAR

ALANLAR KİMDİR?

ossetia.cjb.net Alanlardan (Jases ve Jasin olarak da bilinirler) bahsedecek olursak; kökeni Kafkasyalı olan Alanların tamamı askeri hizmetlerde görev yapmıştır. Alanların en ünlüsü, aile reisi Kanguz (Khankus)'un  çok sayıdaki Jasin devletlerinden…

Okumaya devam edinALANLAR KİMDİR?

1864 SÜRGÜNÜ

Mehmet Bozkurt Sol Dergisi, sayı:185 24 Mayıs 2002 Büyük Çerkes Sürgünü 1864 yılının 21 Mayıs’ında başlar.1856 Paris Antlaşması’ndan sonra Fransız, İngiliz ve Osmanlı birliklerini karşısında serbest kalıp rahatlayan 280 bin…

Okumaya devam edin1864 SÜRGÜNÜ

ĞOGUMAF THAKUIŞINE

Dr. YEDİC Batıray Özbek Bu gün görev devir teslimi yapıldı. 13 Ocak günü yeni cumhurbaşkanı filarmonide yapılan bir merasimle görevine başlamıştır. Rusya Federasyonu ile Adigey Cumhuriyeti milli marşları çalındıktan sonra…

Okumaya devam edinĞOGUMAF THAKUIŞINE

ŞARLOTTE AYŞET

Bu günlerde Şarlotte Ayşet Avrupa ve Türkiye'de yaşayan Adigelerce yeni keşfedilmektedir. Adigey’de ise 1970'lerden beri bilinip tanınmaktadır. Yazarımız Şhaptlekho İssa onu konu alan tiyatro eserini 1976 yazmıştır. Şarlotte Ayşet'in yaşam…

Okumaya devam edinŞARLOTTE AYŞET

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU’NUN CİRCASSİANCANADA’YA GÖNDERDİĞİ ELEŞTİRİ ve DOKÜMANLARINI KULLANMAMA YAZISI

Filiz Kaplan Kafkas Dernekleri Federasyonu Moderatörü Sayın CircassianCanada, Başlangıçta bilgilendirme adına faydalı bir site olarak gördüğümüz web sayfanızda, son zamanlarda hızlı bir kalite düşüklüğü gözlemlemekteyiz. Artık belli görüşteki insanların sitesi…

Okumaya devam edinKAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU’NUN CİRCASSİANCANADA’YA GÖNDERDİĞİ ELEŞTİRİ ve DOKÜMANLARINI KULLANMAMA YAZISI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ÇANAKKALE CEPHESİ VE DİĞER CEPHELER, BUNLARIN MUKAYESESİ

Ziya Çiçek T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ÖNSÖZ Emperyalist politikaları çakışan Avrupa milletleri dünyayı büyük bir savaşın eşiğine doğru sürüklüyordu. Menfaatleri birleşen devletler, birbirleriyle birleşiyor, çakışanlara…

Okumaya devam edinBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ÇANAKKALE CEPHESİ VE DİĞER CEPHELER, BUNLARIN MUKAYESESİ

UZAKTAKİ YILDIZLARIN IŞILTILARI (ЖЪОГЪО ЧЫЖЬЭХЭМ ЯНЭФ)

ŞHALAHO Abu (Шъхьэлэхъо Абу) Шъыпкъагъэр-шэтапкъэ,Мыекъуапэ,1990. Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız Mezar taşı yok olur, Yok olmayacak olanı şarkıdır. Adige Atasözü (Мыжъосыныр мэк1одыжьы, мык1одыжьырэр орэд. Гущы1эжъ) Yığınla kişi ulusunun ve varlığının bilincine…

Okumaya devam edinUZAKTAKİ YILDIZLARIN IŞILTILARI (ЖЪОГЪО ЧЫЖЬЭХЭМ ЯНЭФ)

KİTAPLAR VE HATALAR

HAPİ Cevdet Yıldız Elimizde Kafkasya üzerine yazılmış birkaç kitap bulunuyor. Ek olarak yeni yeni kitapların yazılmakta olduğunu da görüyoruz. Sevindirici bir gelişme. Ancak bağışlanması zor ve sorumsuzca işlenmiş hataları da…

Okumaya devam edinKİTAPLAR VE HATALAR