REJİMİN GERÇEK YÜZÜ

Etyen Mahçupyan Gayrımüslim vakıfları meselesi Türkiye’deki cumhuriyet ve vatandaÅŸlık anlayışının hakiki niteliÄŸini ortaya koyar. Kağıt üzerinde herkese eÅŸit ve adil davranması beklenen ‘demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin’ pratikte…

Okumaya devam edinREJİMİN GERÇEK YÜZÜ

ÜÇ ADİGE ŞÖVALYESİ

ANCHUKH Ä°sa Nuri Kafkasya’da Adigeler, Arakıs Matbaası, 1937, Halep SadeleÅŸtiren ve Çeviren: GHUNEKHO K. Özbay Besleney Alcerıkholardan GUPSI Gups, Abzeghlerin Zençat ailesinden GHIRZE Zale ve yine Abzeghlerden AÅžE Mehmet. Hikayelerini…

Okumaya devam edinÜÇ ADİGE ŞÖVALYESİ

OYUNUN KURALI

Sönmez Baykan Marje Dergisi, Ocak 1993 1992 yılı Çerkes halkı açısından kötü hatırlanacak bir yıl. 1993 yılı da zorlu geçeceÄŸe benziyor Biz yine de yeni yılın halkımıza ve dünyaya iyi…

Okumaya devam edinOYUNUN KURALI

HER AİDİYETİNİN HAKKINI SAVUNMAK

Devrimci-Demokrat Avukatlar Grubu Devrimci-Demokrat Avukatlar Grubu; ezilen ulustan (Kürt ulusunun haklarından), hakları gasp edilmiÅŸ bütün ulusal azınlıklardan (Çerkeslerin, Lazların, Gürcülerin, Çeçenlerin, Pontus’lu Rumların, Çingenelerin, Arapların, Asurilerin, Ermenilerin, BoÅŸnakların, Arnavutların, Ä°branilerin…

Okumaya devam edinHER AİDİYETİNİN HAKKINI SAVUNMAK

KAFKASYA YAKIN TARİHİNDE ABHAZLAR

Miyase Ä°lknur Cumhuriyet Gazetesi 1800’lerde Abhazları yurtlarından eden Ruslar, bugün bağımsızlık adına attıkları adımları destekliyor ve borcunu ödüyor. Abhazya bağımsızlığını 1810’da Rus ordusunun iÅŸgaliyle yitirmiÅŸti. Ancak özellikle Abhazya’nın daÄŸlık bölgelerinde…

Okumaya devam edinKAFKASYA YAKIN TARİHİNDE ABHAZLAR

MAYKOP YAZITI

Kayseri Kafkas DerneÄŸi Festival Kitapçığı Çalışması, 2002 1960 yılında Maykop’a iki kilometre mesafede açık gri renkli yerel kuvarstan yaklaşık 220 cm2 büyüklüÄŸünde, derin çizgilerle, birbirine eÅŸit olmayan yedi kısma ayrılmıştı.…

Okumaya devam edinMAYKOP YAZITI

PŞI YİNAL NEHU

Zihia Adige Pşılerinin Tarihi Çeviri: BABUG Ergün Yıldız Adige Psalhe gazetesinde Pşı Yinal Nehu’nun isminin bir caddeye verilmesi gerektiÄŸi konusunda Tarihçi KUÅžHABÄ°Y Anzor’un önerisinin yayınlanması ve Adige Abhaz halk kongresinde…

Okumaya devam edinPŞI YİNAL NEHU

GÜRCİSTAN’DAN RUSYA’YA KARŞI “ÇERKES SOYKIRIMINI TANIMA” MANEVRASI

Kafkasya Stratejik AraÅŸtırmalar Merkezi Çerkesleri Tiflis’te toplanmaya zorladığını bilmem mümkün deÄŸil. Bu tavırları, dünya Çerkes toplumu tarafından meÅŸruiyeti hakkında ciddiye alınabilir olarak deÄŸerlendirilmeyecektir. EÄŸer politik kaygılardan dolayı toplanan bu kongre…

Okumaya devam edinGÜRCİSTAN’DAN RUSYA’YA KARŞI “ÇERKES SOYKIRIMINI TANIMA” MANEVRASI

DIŞIMIZDAKİ DÜNYA

Karl Marks Adige Psalhe Gazetes Çeviri: BABUG Ergun Yıldız 1836 yılında Ekim ayında “Viksen” gemisi tuz yüklü olarak Londra'dan Çerkesya'ya gitti. SaygıdeÄŸer George Bell’in olan bu gemiye, 25 Kasım tarihinde…

Okumaya devam edinDIŞIMIZDAKİ DÜNYA

KAFKASYA’DA POLONYALILAR

Alexandre Grigoriantz Kafkasya Halkları kitabından Osmanlı yüzyıllardan beri etnik azınlıkları imparatorluÄŸun tartışmalı yerleri olan en hareketli ve en çok tehdit altında olan uzak taÅŸra bölgelerine keyiflerinin istediÄŸi gibi gönderiyorlar ve…

Okumaya devam edinKAFKASYA’DA POLONYALILAR

ÇERKES KABİLELERİNİN OLAĞANÜSTÜ BİRLİĞİ VE LONDRA’DA ÇERKES TEMSİLCİLİĞİ

Alexandre Grigoriantz Kafkasya Halkları kitabından Åžamil'in 1859'da Dağıstan'da teslim olmasından sonra Çerkes kabilelerinin batıdaki direniÅŸleri birkaç yıl daha sürdü. Birlik ve bağımsızlık fikrinden etkilenen Terek ile Karadeniz arasındaki tüm kabileler,…

Okumaya devam edinÇERKES KABİLELERİNİN OLAĞANÜSTÜ BİRLİĞİ VE LONDRA’DA ÇERKES TEMSİLCİLİĞİ

DÖNÜŞ, ANAVATANA DÖNÜŞ…

MEÅžFEÅžÅžÜ Necdet Hatam FesıjapÅŸi – Anavatana DönüÅŸ Vakfı EÅŸ BaÅŸkanı Mıyequape, 26.10.2009 DönüÅŸ uzak düÅŸtüÄŸümüz, uzak düÅŸürüldüÄŸümüz, bizim olduÄŸuna, kendisinin olduÄŸuna inandığımız, sevdiÄŸimiz ÅŸeye, kiÅŸiye, ülkeye, kavuÅŸmayı düÅŸlemek, istemek, kavuÅŸmak…

Okumaya devam edinDÖNÜŞ, ANAVATANA DÖNÜŞ…

TOPRAK SORUNU ÜZERİNE

Valeri Dzidzoev Tarih Bilimleri Doktoru OÅŸhamahue, Sayı 6., 1994, Nalçik Çeviri: BABUG Ergün Yıldız Bu yazıda gerçeklerden ayrılmadan halklar arasındaki kökü tarihe uzanan iliÅŸkileri incelemek, netleÅŸtirmek amacındayız. Gazete ve dergi…

Okumaya devam edinTOPRAK SORUNU ÜZERİNE

DEVLET ARŞİVİ

ŞİRDÄ°Y Marine Adige Psalhe Gazetesi Çeviri: BABUG Ergün Yıldız 10 Mart tarihi üç yıldır cumhuriyetimizde de arÅŸivcilik günü olarak kutlanıyor. Bu nedenle Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti (KBC) yeni tarih defterlerinin tutulduÄŸu merkezi…

Okumaya devam edinDEVLET ARŞİVİ

KUZEY KAFKASYA

Aydın Osman Erkan Fessenden'in araÅŸtırması ve sonuç olarak iddiası kendine göre kanıtları olan bir nazariyedir. Müspet bilimle kesinlikle kanıtlanması belki bazılarınca olanaksız görülebilir. Fakat H. Schiiemann askeri müteahhit iken Truva'yı…

Okumaya devam edinKUZEY KAFKASYA

POLONYALILAR ve ÇERKESLER

Alexandre Grigoriantz Kafkasya Halkları kitabından Osmanlı yüzyıllardan beri etnik azınlıkları imparatorluÄŸun tartışmalı yerleri olan en hareketli ve en çok tehdit altında olan uzak taÅŸra bölgelerine keyiflerinin istediÄŸi gibi gönderiyorlar ve kullanıyorlardı.…

Okumaya devam edinPOLONYALILAR ve ÇERKESLER

ÇERKES DAYI

Ä°lber Ortaylı Önünüzdeki çok özel bir dosya... DiÄŸer tarih konularından bile daha farklı bir belge. Çünkü burada bir milletin Türklerin Viyana'yı almak istemeleri'nin üzerinden geçen 220 yıldan ziyade zamana raÄŸmen…

Okumaya devam edinÇERKES DAYI

DOĞRU HAREKET ETMEK

Cengiz Gül Son günlerde Ä°stanbul Abhaz DerneÄŸi'nden yollanan propaganda (!) mailleri dikkatimi çekti. Türkiye’de baÅŸlattıkları gerginliÄŸe Abhazya'yı katma giriÅŸimleri, beni çok rahatsız etmiÅŸtir. Diasporada yaÅŸayan tüm hemÅŸehrilerin anavatanı sevmeleri, çok…

Okumaya devam edinDOĞRU HAREKET ETMEK

KOMİTEYE NEDEN KARŞIYIZ? – Abhaz Dernekleri Federasyonuna mı? Komite Güdümündeki Yeni Operasyona mı?

Suat Çelikci 1) Komite 1996 yılından itibaren kan kaybetmeye baÅŸlamış; çalışma tüzüÄŸüne uymaması, toplumdan uzaklaÅŸması, seçim maddesini uygulamaması, topluma sırtını dönmesi, toplumu küçük görmesi gibi sebeplerle yalnız kalmıştır. 2) Abhazya…

Okumaya devam edinKOMİTEYE NEDEN KARŞIYIZ? – Abhaz Dernekleri Federasyonuna mı? Komite Güdümündeki Yeni Operasyona mı?

RUSYA TARİHİ

Rusya.ru Bugünkü Rusya topraklarında TaÅŸ Devri’nden bu yana bir dizi uygarlık yaÅŸamıştır. Tarihi kaynaklar, M.Ö. VII. yy ile M.S. IX. yy arasında Kimmerler, Ä°skitler, Sarmatlar, Antlar ve baÅŸka halkların buralarda…

Okumaya devam edinRUSYA TARİHİ

AZERBAYCAN ve ŞİMALİ KAFKASYA CUMHURİYETİ’NİN ZOR GÜNLERİNDE DE BAZI EMEK SAHİPLERİNİN HİMMETİ

YENEMUK Mehmet Mahir CÄ°RCASÄ°AN CENTER NOTU:Okuyucumuz Jack Snowden, konuya iliÅŸkin Osmanlıca'dan Türkçe'ye transkripsiyonu bize yollamıştır. Katkısından ötürü teÅŸekkür ederiz.Åžimali Kafkas Muharebeleri >>> Vizyonunu Turancılık ülküsü üzerine kurgulamış olan Enver PaÅŸa…

Okumaya devam edinAZERBAYCAN ve ŞİMALİ KAFKASYA CUMHURİYETİ’NİN ZOR GÜNLERİNDE DE BAZI EMEK SAHİPLERİNİN HİMMETİ

BZEYİKO SAVAŞI

VUNEREKO Ray Çeviri: YENEMIKO Mevlüt Ä°.Ö 17.-13. yüzyıllardan kalma Hitit yazılı kaynakları, sınırları Kızılırmak yayının saÄŸ kıyısındaki geniÅŸ ovadan baÅŸlayan ve Pontus bölgesinin hududuna yaklaÅŸacak ÅŸekilde Karadeniz kıyılarına kadar uzanan…

Okumaya devam edinBZEYİKO SAVAŞI

HİTİT YAZITLARINA GÖRE ESKİ ANADOLU’DA HİNT-AVRUPA KÖKENLİ OLMAYAN ETNİK GRUPLAR

G. Giorgadze Gürcü Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü Ä°.Ö 17.-13. yüzyıllardan kalma Hitit yazılı kaynakları, sınırları Kızılırmak yayının saÄŸ kıyısındaki geniÅŸ ovadan baÅŸlayan ve Pontus bölgesinin hududuna yaklaÅŸacak ÅŸekilde Karadeniz kıyılarına…

Okumaya devam edinHİTİT YAZITLARINA GÖRE ESKİ ANADOLU’DA HİNT-AVRUPA KÖKENLİ OLMAYAN ETNİK GRUPLAR

İDAR GUAŞENEY/MARİYA

T. D. Kamergoyeva CircassianCenter Cherkessia Division Çeviri: HAPÄ° Cevdet Yıldız Rus Çarı IV. Ä°van (Korkunç Ä°van), yeniden -ikinci kez- evlenmek isteyince, kendisine uygun bir eÅŸ araÅŸtırmaları için elçilerini Polonya, Ä°sveç…

Okumaya devam edinİDAR GUAŞENEY/MARİYA

HASAN TAHSİN

GHUNEKHO Savsır Özbay 1888 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Asıl adı Osman Nevres’tir. Babasının adı Recep, anasının adı Rabia’dır. Kendisinin etnik kimliÄŸi bilinmemektedir. Hasan Tahsin ismini 1914 yılında Buxton kardeÅŸleri vurmak…

Okumaya devam edinHASAN TAHSİN

PŞIJH MOS

GHUNEKHO K. Özbay LH'AP Mustafa Mahir’in yazdığı sayın YEDÄ°C Batıray Özbek’in çevrisi olan kitapta Pşıjh Mos’tan da bahsedilmektedir. Pşıjh’ın Ä°stanbul’a geliÅŸine kadar bölüm bir ÅŸekilde kayıtlara geçmiÅŸ ancak Ä°stanbul sonrası…

Okumaya devam edinPŞIJH MOS

KAFKAS DEVLETLERİ

General Ä°smail Berkok Tarihte Kafkasya,  s. 253-257 SadeleÅŸtiren: HAPÄ° Cevdet Yıldız Bu baÅŸlık altında yeni ÅŸeyler yazacak deÄŸiliz. Kitapta, ÅŸimdiye deÄŸin  konuya iliÅŸkin olarak sunulmuÅŸ olan bilgileri bir araya getirip…

Okumaya devam edinKAFKAS DEVLETLERİ

TARİH BOYUNCA KAFKASYA

Aydın Osman Erkan Çiviyazıları 1923 yılında Amerikalı profesör Reginald Aubrey Fessenden "The Deluged Civilization of the Caucasus Isthmııs" (Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı) adıyla, altı bölümden oluÅŸan bir eseri Boston'da yayınlandı.…

Okumaya devam edinTARİH BOYUNCA KAFKASYA

ÇERKES TARİHİ

Mithat Çelen Ä°nsan ırkının 300 bin yıl önce ortaya çıktığı ülke, hemen tüm dünya dillerinde yer alan, ulaşılmaz, afsunlu, gizemli, atlas renkli, düÅŸler, mutluluklar ve büyük acıların yaÅŸandığı ülke; Çerkes…

Okumaya devam edinÇERKES TARİHİ

ÇERKES PARLAMENTOSU

Adige Psalhe 21 Mayıs 2009 Çeviri: TEGULAN Yakup Temel SavaÅŸ ÅŸartları daha da ağırlaşınca, toplumun ileri gelenleri, bütün Çerkesler birleÅŸmediÄŸi taktirde yurtlarını koruyamayacaklarını anladılar. Wubıh komutan Berzek Granduko’nın teklifi ile…

Okumaya devam edinÇERKES PARLAMENTOSU

ADİGELER GREKLERE YARDIMCI OLUYORLARDI – Üzümü Kuban Yöresine Kimler Getirmiş Olabilir?

BESTLENIYE Asker (Бэслъэние Аскэр) Adige Mak,  21 Mayıs 2009 Çeviri:Hapi Cevdet Yıldız NTK Krasnodar televizyon kanalı bu yakınlarda ilginç bir program sundu, program Greklerin/Yunanlıların (урым) Kuban yöresine (Пшызэ шъолъыр) asma…

Okumaya devam edinADİGELER GREKLERE YARDIMCI OLUYORLARDI – Üzümü Kuban Yöresine Kimler Getirmiş Olabilir?