MAYKOP YAZITI

Kayseri Kafkas Derneği Festival Kitapçığı Çalışması, 2002 1960 yılında Maykop’a iki kilometre mesafede açık gri renkli yerel kuvarstan yaklaşık 220 cm2 büyüklüğünde, derin çizgilerle, birbirine eşit olmayan yedi kısma ayrılmıştı.…

Continue ReadingMAYKOP YAZITI

PŞI YİNAL NEHU

Zihia Adige Pşılerinin Tarihi Çeviri: BABUG Ergün Yıldız Adige Psalhe gazetesinde Pşı Yinal Nehu’nun isminin bir caddeye verilmesi gerektiği konusunda Tarihçi KUŞHABİY Anzor’un önerisinin yayınlanması ve Adige Abhaz halk kongresinde…

Continue ReadingPŞI YİNAL NEHU

DIŞIMIZDAKİ DÜNYA

Karl Marks Adige Psalhe Gazetes Çeviri: BABUG Ergun Yıldız 1836 yılında Ekim ayında “Viksen” gemisi tuz yüklü olarak Londra'dan Çerkesya'ya gitti. Saygıdeğer George Bell’in olan bu gemiye, 25 Kasım tarihinde…

Continue ReadingDIŞIMIZDAKİ DÜNYA

TOPRAK SORUNU ÜZERİNE

Valeri Dzidzoev Tarih Bilimleri Doktoru Oşhamahue, Sayı 6., 1994, Nalçik Çeviri: BABUG Ergün Yıldız Bu yazıda gerçeklerden ayrılmadan halklar arasındaki kökü tarihe uzanan ilişkileri incelemek, netleştirmek amacındayız. Gazete ve dergi…

Continue ReadingTOPRAK SORUNU ÜZERİNE

DEVLET ARŞİVİ

ŞİRDİY Marine Adige Psalhe Gazetesi Çeviri: BABUG Ergün Yıldız 10 Mart tarihi üç yıldır cumhuriyetimizde de arşivcilik günü olarak kutlanıyor. Bu nedenle Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti (KBC) yeni tarih defterlerinin tutulduğu merkezi…

Continue ReadingDEVLET ARŞİVİ

KUZEY KAFKASYA

Aydın Osman Erkan Fessenden'in araştırması ve sonuç olarak iddiası kendine göre kanıtları olan bir nazariyedir. Müspet bilimle kesinlikle kanıtlanması belki bazılarınca olanaksız görülebilir. Fakat H. Schiiemann askeri müteahhit iken Truva'yı…

Continue ReadingKUZEY KAFKASYA

POLONYALILAR ve ÇERKESLER

Alexandre Grigoriantz Kafkasya Halkları kitabından Osmanlı yüzyıllardan beri etnik azınlıkları imparatorluğun tartışmalı yerleri olan en hareketli ve en çok tehdit altında olan uzak taşra bölgelerine keyiflerinin istediği gibi gönderiyorlar ve kullanıyorlardı.…

Continue ReadingPOLONYALILAR ve ÇERKESLER

ÇERKES DAYI

İlber Ortaylı Önünüzdeki çok özel bir dosya... Diğer tarih konularından bile daha farklı bir belge. Çünkü burada bir milletin Türklerin Viyana'yı almak istemeleri'nin üzerinden geçen 220 yıldan ziyade zamana rağmen…

Continue ReadingÇERKES DAYI

DOĞRU HAREKET ETMEK

Cengiz Gül Son günlerde İstanbul Abhaz Derneği'nden yollanan propaganda (!) mailleri dikkatimi çekti. Türkiye’de başlattıkları gerginliğe Abhazya'yı katma girişimleri, beni çok rahatsız etmiştir. Diasporada yaşayan tüm hemşehrilerin anavatanı sevmeleri, çok…

Continue ReadingDOĞRU HAREKET ETMEK

KOMİTEYE NEDEN KARŞIYIZ? – Abhaz Dernekleri Federasyonuna mı? Komite Güdümündeki Yeni Operasyona mı?

Suat Çelikci 1) Komite 1996 yılından itibaren kan kaybetmeye başlamış; çalışma tüzüğüne uymaması, toplumdan uzaklaşması, seçim maddesini uygulamaması, topluma sırtını dönmesi, toplumu küçük görmesi gibi sebeplerle yalnız kalmıştır. 2) Abhazya…

Continue ReadingKOMİTEYE NEDEN KARŞIYIZ? – Abhaz Dernekleri Federasyonuna mı? Komite Güdümündeki Yeni Operasyona mı?

RUSYA TARİHİ

Rusya.ru Bugünkü Rusya topraklarında Taş Devri’nden bu yana bir dizi uygarlık yaşamıştır. Tarihi kaynaklar, M.Ö. VII. yy ile M.S. IX. yy arasında Kimmerler, İskitler, Sarmatlar, Antlar ve başka halkların buralarda…

Continue ReadingRUSYA TARİHİ

AZERBAYCAN ve ŞİMALİ KAFKASYA CUMHURİYETİ’NİN ZOR GÜNLERİNDE DE BAZI EMEK SAHİPLERİNİN HİMMETİ

YENEMUK Mehmet Mahir CİRCASİAN CENTER NOTU:Okuyucumuz Jack Snowden, konuya ilişkin Osmanlıca'dan Türkçe'ye transkripsiyonu bize yollamıştır. Katkısından ötürü teşekkür ederiz.Şimali Kafkas Muharebeleri >>> Vizyonunu Turancılık ülküsü üzerine kurgulamış olan Enver Paşa…

Continue ReadingAZERBAYCAN ve ŞİMALİ KAFKASYA CUMHURİYETİ’NİN ZOR GÜNLERİNDE DE BAZI EMEK SAHİPLERİNİN HİMMETİ

BZEYİKO SAVAŞI

VUNEREKO Ray Çeviri: YENEMIKO Mevlüt İ.Ö 17.-13. yüzyıllardan kalma Hitit yazılı kaynakları, sınırları Kızılırmak yayının sağ kıyısındaki geniş ovadan başlayan ve Pontus bölgesinin hududuna yaklaşacak şekilde Karadeniz kıyılarına kadar uzanan…

Continue ReadingBZEYİKO SAVAŞI

İDAR GUAŞENEY/MARİYA

T. D. Kamergoyeva CircassianCenter Cherkessia Division Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız Rus Çarı IV. İvan (Korkunç İvan), yeniden -ikinci kez- evlenmek isteyince, kendisine uygun bir eş araştırmaları için elçilerini Polonya, İsveç…

Continue ReadingİDAR GUAŞENEY/MARİYA

HASAN TAHSİN

GHUNEKHO Savsır Özbay 1888 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Asıl adı Osman Nevres’tir. Babasının adı Recep, anasının adı Rabia’dır. Kendisinin etnik kimliği bilinmemektedir. Hasan Tahsin ismini 1914 yılında Buxton kardeşleri vurmak…

Continue ReadingHASAN TAHSİN

PŞIJH MOS

GHUNEKHO K. Özbay LH'AP Mustafa Mahir’in yazdığı sayın YEDİC Batıray Özbek’in çevrisi olan kitapta Pşıjh Mos’tan da bahsedilmektedir. Pşıjh’ın İstanbul’a gelişine kadar bölüm bir şekilde kayıtlara geçmiş ancak İstanbul sonrası…

Continue ReadingPŞIJH MOS

KAFKAS DEVLETLERİ

General İsmail Berkok Tarihte Kafkasya,  s. 253-257 Sadeleştiren: HAPİ Cevdet Yıldız Bu başlık altında yeni şeyler yazacak değiliz. Kitapta, şimdiye değin  konuya ilişkin olarak sunulmuş olan bilgileri bir araya getirip…

Continue ReadingKAFKAS DEVLETLERİ

TARİH BOYUNCA KAFKASYA

Aydın Osman Erkan Çiviyazıları 1923 yılında Amerikalı profesör Reginald Aubrey Fessenden "The Deluged Civilization of the Caucasus Isthmııs" (Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı) adıyla, altı bölümden oluşan bir eseri Boston'da yayınlandı.…

Continue ReadingTARİH BOYUNCA KAFKASYA

ÇERKES TARİHİ

Mithat Çelen İnsan ırkının 300 bin yıl önce ortaya çıktığı ülke, hemen tüm dünya dillerinde yer alan, ulaşılmaz, afsunlu, gizemli, atlas renkli, düşler, mutluluklar ve büyük acıların yaşandığı ülke; Çerkes…

Continue ReadingÇERKES TARİHİ

ÇERKES PARLAMENTOSU

Adige Psalhe 21 Mayıs 2009 Çeviri: TEGULAN Yakup Temel Savaş şartları daha da ağırlaşınca, toplumun ileri gelenleri, bütün Çerkesler birleşmediği taktirde yurtlarını koruyamayacaklarını anladılar. Wubıh komutan Berzek Granduko’nın teklifi ile…

Continue ReadingÇERKES PARLAMENTOSU

TARİHSEL VE MİTOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA, DOĞU VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ UYGARLIKLARININ MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Ahmet Hikmet Köse Jeoloji Yüksek Mühendisi, Trabzon A- GİRİŞ Yazıda ele alınan, bölge, yaklaşık olarak, 36°-42° doğu boylamları ile 40°-42c’‘ kuzey enlemleri arasında yer almakta ve Doğu (ve Orta) Karadeniz…

Continue ReadingTARİHSEL VE MİTOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA, DOĞU VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ UYGARLIKLARININ MADENCİLİK FAALİYETLERİ

ADİGE XASE BİLDİRİSİ

Adige Xase 16 Nisan 2009 Yüzyıllardır yaşadıklar tarihsel topraklarından, uzun süren bir savaşın ve uğradıkları soykırımın ardından sürgün sonucu ayrılmak zorunda kalan Adige halkının nüfusunun büyük kısmının diasporada yaşamak zorunda…

Continue ReadingADİGE XASE BİLDİRİSİ

ADİGE SOYDAŞLARIMIZ

ŞAWUKHO Astlanguaşe Adige Mak, 28 Şubat 2009 Çeviri: ACHUMIJ Hilmi Zaman bizi bir araya getirecek… Ülkemizin sınırları açılınca yollarda açılmış oldu. Günümüzde Adigey’den çıkıp başka ülkelerde yaşayan Adigeler daha çok…

Continue ReadingADİGE SOYDAŞLARIMIZ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Federation of European Circassians Euro Xase 08 Şubat 2009 tarihinde Hamburg Etnoloji Müzesi’nde, Müze Müdürü Sayın Prof. Dr. Köpke ve Avrupalı Çerkesler Federasyonu işbirliği ile bir konferans gerçekleştirildi. Bu konferans,…

Continue ReadingSONUÇ BİLDİRGESİ