...................
...................

İNDEKS

                         
...................
...................
ADİGECE DERSLER 2
Hazırlayan:
DZIBE Osman - SHOQUL İlhan Aydemir
 
............
............

ADİGECE DİL DERSLERİ  
İlhan Aydemir
........
> Konuşma Kılavuzu

........
> Adige Dilini Okumak Yazmak
    İçin Kullanılan Harfler

........
Dersler
1. Ders         2. Ders         3. Ders         4. Ders
5. Ders         6. Ders         7. Ders         8. Ders
9. Ders        10. Ders      11. Ders       12. Ders
13. Ders      14. Ders      15. Ders      16. Ders
17. Ders      18. Ders      19. Ders      20. Ders
21. Ders      22. Ders      23. Ders      24. Ders
25. Ders      26. Ders      27. Ders      28. Ders
29. Ders      30. Ders

..........................

Rusça Dil Dersi  
CircassianCenter
1. Ders         2. Ders         3. Ders         4. Ders
5. Ders         6. Ders         7. Ders         8. Ders
9. Ders       10. Ders      11. Ders      12. Ders (son)

..........................

Adigece Piyale Madra Karikatürleri

..........................

Açıklamalı Adigey Alfabesi

..........................

Gábor Bálint De Szentkatolna (1844-1913) ve
Kabardeyce Çalışması Hakkında

László Marácz

..........................

Alfabe Taslağı
Dr. Meşfeşşu Necdet Hatam

..........................

Dil Üzerine
Dr. Meşfeşşu Necdet Hatam

..........................

Latin Harfleriyle Sembolize Edilmiş Adigey Alfabesi

..........................

Adigece Konuşma Kılavuzu
Yayına Hazırlayan: Berzeg Ali

..........................
.....
ALIŞTIRMA İÇİN ÖRNEK ŞİİRLER
...................................................................................................
..
141 YİLHES XHUĞE, MARI TIZXETIR
.........
..
K’U-K’U
K’U-K’U
.........
..
AYÉMİ DAXEMİ SE SİXEKU
ÇİRKİNSE DE GÜZELSE DE BENİM VATANIM
.........
..
KARS ZAWUEM Yİ GIBZE
KARS SAVAŞI'NIN AĞITI
.........
..
ZAZIWU DAXE
GÜZEL ZAZIWU
.........
..
ADİGE XEKU
.........
..
WO YÉXHURİ
SENDEN FAZLA
.........
..
SİNANE
BENİM ANNEM
.........
..
YİSTAMBILAK’UE
İSTANBUL YOLCULARI
.........
..
SİWORED
BENİM ŞARKIM
.........
..
CARI Ş’U LHEĞUR ZIFEDE ŞŞIPKHER
İŞTE BUDUR GERÇEK
OLAN SEVGİ
.........
.....................
 
.....
ALIŞTIRMA İÇİN ÖRNEK ÖYKÜLER
...................................................................................................
..
XHANIMRE MEKUMEŞIŞ’EMRE
.........
..
XHANIMRE MEKUMEŞIŞ’EMRE
.........
..
ЦIФЫР ЗЭРАТЕКIУАГЪЭР
TS’IFIR ZERATÉК’UAĞER
İNSANIN
(onlara) ÜSTÜN GELİŞİ
.........
.........
.....................